Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Industrieverband Supraleitung e.V.

Numărul de identificare din Registru: 79205592912-35
Data înscrierii: 30.12.2009 14:24:20

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 09.12.2013 12:23:52
Data ultimei actualizări anuale: 09.12.2013 12:23:52


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Industrieverband Supraleitung e.V.
Acronim: ivSupra
Statut juridic: e.V. (eingetragener Verein (DE))
Site internet: http://www.ivsupra.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Werner Prusseit
Funcţie: Vorsitzender des Vorstands

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Werner Prusseit
Funcţie: Vorsitzender des Vorstands

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Industriestr. Industriepark Knapsack; c/o Nexans SuperConductors GmbH 300
50351 Hürth
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 899233460
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Contact and mailing address:
Industrieverband Supraleitung e.V.
c/o THEVA Dünnschichttechnik GmbH
Rote-Kreuz-Str. 8
85737 Ismaning
Deutschland

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der ivSupra ist die Interessenvertretung deutscher Unternehmen, die auf dem Gebiet der Supraleitungstechnologie tätig sind. Ziel des Verbandes ist es, die öffentliche Wahrnehmung für die Supraleitungstechnologie zu verbessern und in Hinblick auf Anwendungen der Supraleitung als Informationsquelle und Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei auf der Energietechnik. Der Verband erstellt und unterstützt dazu Studien, veranstaltet Seminare und leistet Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von öffentlichen Informationsveranstaltungen und Pressemitteilungen. Der Verband informiert zudem politische Verantwortliche in Ministerien und im Parlament.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Der Verband informiert politische Entscheidungsträger und Ministerien auf Bundes- und Landesebene über die Einsatzpotenziale und Vorteile der Supraleitungstechnologie mit besonderem Fokus auf Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung im Bereich der Energietechnik (Stromnetze, Industrie- und Antriebstechnik)

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie
  • Energie
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.