Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Transportföretagen TF Service AB

Identifikacijska številka v Registru: 78965944361-93
Datum registracije: 18/10/2010 15:30:58

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/07/2015 13:57:11
Datum zadnje letne spremembe: 11/03/2015 14:54:04
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 11/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Transportföretagen TF Service AB

Transportföretagen

Aktiebolag

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Storgatan, 19
Poštni predal: 5384
10249 Stockholm
ŠVEDSKA

(+46) 7620000

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Peter Jeppsson

Verkställande Direktör

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Back Stefan

Director Sustainable Logistics

    Cilji in naloge

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.

 • evropski
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Allt som rör transportnäringen


 

Ne

Stefan Back är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Ne

Ne

Ne

Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Promet
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

    Finančni podatki

01/2014  -  09/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.