Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

TransportGruppen TGS Service AB

Identifikacijska številka v Registru: 78965944361-93
Datum registracije: 18.10.10 15:30:58

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 22.9.14 11:48:34
Datum zadnje letne spremembe: 22.9.14 11:48:34


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: TransportGruppen TGS Service AB
Kratica: TGS
Pravni status: Aktiebolag
Spletna stran: http://www.transportgruppen.se

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Peter Jeppsson
Položaj: Verkställande Direktör

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Back Stefan
Položaj: Director Sustainable Logistics

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Storgatan  19
Poštni predal: 5384
10249 Stockholm
ŠVEDSKA
Telefon: (+46) 7620000
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 5
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Promet
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 09/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.