Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

TransportGruppen TGS Service AB

Identifikavimo numeris Registre: 78965944361-93
Registracijos data: 10.10.18 15.30.58

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.9.24 10.25.10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.9.24 10.25.10


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: TransportGruppen TGS Service AB
Akronimas: TGS
Teisinis statusas: Aktiebolag
Svetainė: http://www.transportgruppen.se

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Peter Jeppsson
Pareigos: Verkställande Direktör

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Back Stefan
Pareigos: Director Sustainable Logistics

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Storgatan  19
Pašto dėžutė: 5384
10249 Stockholm
ŠVEDIJA
Telefono numeris: (+46) 7620000
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Švietimas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 09/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.