Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

TransportGruppen TGS Service AB

Identifikavimo numeris Registre: 78965944361-93
Registracijos data: 18/10/2010 15:30:58

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/09/2014 11:48:34
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/09/2014 11:48:34

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

TransportGruppen TGS Service AB

TGS

Aktiebolag

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Storgatan, 19
Pašto dėžutė: 5384
10249 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46) 7620000

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Jeppsson

Verkställande Direktör

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Back Stefan

Director Sustainable Logistics

    Tikslai ir uždaviniai

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Švietimas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  09/2012

>= 50 000  € ir < 100 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.