Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Transportföretagen TF Service AB

Identifikavimo numeris Registre: 78965944361-93
Registracijos data: 18/10/2010 15:30:58

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/07/2015 13:57:11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 11/03/2015 14:54:04
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 11/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Transportföretagen TF Service AB

Transportföretagen

Aktiebolag

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Storgatan, 19
Pašto dėžutė: 5384
10249 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46) 7620000

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Jeppsson

Verkställande Direktör

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Back Stefan

Director Sustainable Logistics

    Tikslai ir uždaviniai

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Allt som rör transportnäringen


 

Non

Stefan Back är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Non

Non

Non

Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Švietimas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  09/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.