Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

TransportGruppen TGS Service AB

Идентификационен номер в Регистъра: 78965944361-93
Дата на регистрация: 18/10/2010 15:30:58

Информацията за този субект е била последно изменена на: 22/09/2014 11:48:34
Последната годишна актуализация е извършена на: 22/09/2014 11:48:34

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

TransportGruppen TGS Service AB

TGS

Aktiebolag

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Storgatan, 19
Пощенска кутия: 5384
10249 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 7620000

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  Peter Jeppsson

Verkställande Direktör

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Back Stefan

Director Sustainable Logistics

    Цели и задачи

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Дейности

Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

    Финансови данни

01/2012  -  09/2012

>= 50 000  € и < 100 000  €

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.