Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

TransportGruppen TGS Service AB

Идентификационен номер в Регистъра: 78965944361-93
Дата на регистрация: 10-10-18 15:30:58

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-22 11:48:34
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-22 11:48:34


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: TransportGruppen TGS Service AB
Инициали: TGS
Правен статут: Aktiebolag
Уебсайт: http://www.transportgruppen.se

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Peter Jeppsson
Длъжност: Verkställande Direktör

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Back Stefan
Длъжност: Director Sustainable Logistics

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Storgatan  19
Пощенска кутия: 5384
10249 Stockholm
ШВЕЦИЯ
Телефонен номер: (+46) 7620000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 09/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.