Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

NordForsk

Identitātes numurs Reģistrā: 78931317267-03
Reģistrācijas datums: 11.27.11 21:39:19

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.14.11 10:02:53
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.14.11 10:02:53


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: NordForsk
Akronīms:
Juridiskais statuss: Legal entity
Tīmekļa vietne: http://www.nordforsk.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Gunnel Gustafsson
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Riitta Mustonen
Amats Vice Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Stensberggata  25
Oslo 0170
NORVĒĢIJA
Tālruņa numurs: (+0047) 47614400
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: NordForsk was established by the Nordic research and education ministers in 2005, as a platform for cross-border cooperation in research, innovation and researcher education in the Nordic region and beyond. Our aim is to contribute to the development of the knowledge society in the Nordic region, and consequently to a globally competitive European Research Area (ERA).
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 30
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


.Signing a Memorandum of Understanding with the European Commission in July 2012 on partnership to realize the ERA.
. Analysis of issues of relevance to the development of the ERA.
. Creating meeting places for Nordic and European stakeholders to discuss key European research policy issues
. Participating in ERA-net activities (coordinating and ERA-net support action - "NORDERA") and Joint Programming initiatives
. Contributing to the European discussion on the identification of Granc Challenges

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 30
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

 • NORVĒĢIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2010 - 12/2010
Kopējais budžets: 25 000 000
tostarp publiskais finansējums: 25 000 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 25 000 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.