Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NordForsk

Tunnistenumero rekisterissä: 78931317267-03
Rekisteröintipäivä: 27.11.2011 21:39:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.11.2014 10:02:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.11.2014 10:02:53


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NordForsk
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Legal entity
Internet-osoite: http://www.nordforsk.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Gunnel Gustafsson
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Riitta Mustonen
Tehtävä organisaatiossa: Vice Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Stensberggata  25
0170 Oslo
NORJA
Puhelinnumero: (+0047) 47614400
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: NordForsk was established by the Nordic research and education ministers in 2005, as a platform for cross-border cooperation in research, innovation and researcher education in the Nordic region and beyond. Our aim is to contribute to the development of the knowledge society in the Nordic region, and consequently to a globally competitive European Research Area (ERA).
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 30
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


.Signing a Memorandum of Understanding with the European Commission in July 2012 on partnership to realize the ERA.
. Analysis of issues of relevance to the development of the ERA.
. Creating meeting places for Nordic and European stakeholders to discuss key European research policy issues
. Participating in ERA-net activities (coordinating and ERA-net support action - "NORDERA") and Joint Programming initiatives
. Contributing to the European discussion on the identification of Granc Challenges

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Koulutus
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 30
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

 • NORJA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Kokonaisbudjetti: 25 000 000
josta julkista rahoitusta: 25 000 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 25 000 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.