Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

FEBEG

Id-nummer i registret: 78903417544-46
Registreringsdag: 2011-12-23 16:21:30

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-02 15:28:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-02 15:28:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: FEBEG
Förkortning: FEBEG
Associationsform (rättslig ställning): vzw
Webbplats: http://www.febeg.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marc VAN DEN BOSSCHE
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Steven HARLEM
Befattning: Advisor Wholesale markets

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ravensteingalerij  3
Box: 9
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25008585
Fax: (+32) 25008586
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - represent as a federation the general interest of the companies in the electricity and gas sector group a, in particular on economic, fiscal, social and legal area and in the field of the environment;
- study, encourage and establish everything to the normative, scientific or industrial development and progress of the Belgian electricity and gas companies can contribute;
- the quality and safety of traffic and transactions between its members and other market parties to promote, inter alia, by the financial reconciliation in the Belgian electricity and gas market to administrative support.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- participate in translation of EU Directive in local leal requirements
- emission norms
- Renewable support scheme by region (Flanders, Wallonia, Brussles region)
- Integrate of Wholesale markets for gas & electricity

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Klimatarbetet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Eurogas
Eurelectric
VBO / FEB

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.