Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

FEBEG

Numărul de identificare din Registru: 78903417544-46
Data înscrierii: 23.12.2011 16:21:30

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 02.12.2013 15:28:47
Data ultimei actualizări anuale: 02.12.2013 15:28:47


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: FEBEG
Acronim: FEBEG
Statut juridic: vzw
Site internet: http://www.febeg.be

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Marc VAN DEN BOSSCHE
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Steven HARLEM
Funcţie: Advisor Wholesale markets

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Ravensteingalerij  3
Cutia poştală: 9
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 25008585
Număr de fax: (+32) 25008586
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: - represent as a federation the general interest of the companies in the electricity and gas sector group a, in particular on economic, fiscal, social and legal area and in the field of the environment;
- study, encourage and establish everything to the normative, scientific or industrial development and progress of the Belgian electricity and gas companies can contribute;
- the quality and safety of traffic and transactions between its members and other market parties to promote, inter alia, by the financial reconciliation in the Belgian electricity and gas market to administrative support.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- participate in translation of EU Directive in local leal requirements
- emission norms
- Renewable support scheme by region (Flanders, Wallonia, Brussles region)
- Integrate of Wholesale markets for gas & electricity

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Energie
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Eurogas
Eurelectric
VBO / FEB

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.