Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Federation of Belgian Electricity and Gas Companies

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 78903417544-46
Data rejestracji: 23/12/2011 16:21:30

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 09:39:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 09:39:33
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Federation of Belgian Electricity and Gas Companies

FEBEG

vzw

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Ravensteingalerij, 3
Skr. poczt.: 9
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 25008585

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Marc VAN DEN BOSSCHE

Managing Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Steven HARLEM

Advisor Wholesale markets

    Cele i zakres obowiązków

- represent as a federation the general interest of the companies in the electricity and gas sector group a, in particular on economic, fiscal, social and legal area and in the field of the environment;
- study, encourage and establish everything to the normative, scientific or industrial development and progress of the Belgian electricity and gas companies can contribute;
- the quality and safety of traffic and transactions between its members and other market parties to promote, inter alia, by the financial reconciliation in the Belgian electricity and gas market to administrative support.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

ETS-Market stability reserve
Implementation energy and climate package 2030 --> new governance system, review ETS directive, effort sharing decision
(Implementation) new state aid guidelines energy and environment
Network codes electricity and gas
Air: NEC and MCP
Energy Union


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- participate in translation of EU Directive in local leal requirements
- emission norms
- participation in consultations, eg. on state aid for energy and environment
- Renewable support scheme by region (Flanders, Wallonia, Brussles region)
- Integrate of Wholesale markets for gas & electricity

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 0   25%: 3

3

0,8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • konkurencja
  • konsumenci
  • sieci transeuropejskie
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

https://www.febeg.be/leden

Eurelectric
VBO / FEB
UWE
VOKA
Benelux Energie Expertise Netwerk
Market Parties Platform

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.