Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową




Profil zarejestrowanego podmiotu

FEBEG

Numer identyfikacyjny w rejestrze 78903417544-46
Data rejestracji: 11-12-23 16:21:30

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-12-11 09:56:47
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-12-11 09:56:47


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: FEBEG
Nazwa skrócona: FEBEG
Status prawny: vzw
Strona internetowa: http://www.febeg.be

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Marc VAN DEN BOSSCHE
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Steven HARLEM
Pełniona funkcja: Advisor Wholesale markets

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Ravensteingalerij  3
Skr. poczt.: 9
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 25008585
Numer faksu: (+32) 25008586
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: - represent as a federation the general interest of the companies in the electricity and gas sector group a, in particular on economic, fiscal, social and legal area and in the field of the environment;
- study, encourage and establish everything to the normative, scientific or industrial development and progress of the Belgian electricity and gas companies can contribute;
- the quality and safety of traffic and transactions between its members and other market parties to promote, inter alia, by the financial reconciliation in the Belgian electricity and gas market to administrative support.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- participate in translation of EU Directive in local leal requirements
- emission norms
- participation in consultations, eg. on state aid for energy and environment
- Renewable support scheme by region (Flanders, Wallonia, Brussles region)
- Integrate of Wholesale markets for gas & electricity

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc




Eurelectric
VBO / FEB
UWE
VOKA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.