Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

FEBEG

Identifikavimo numeris Registre: 78903417544-46
Registracijos data: 11.12.23 16.21.30

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.2 15.28.47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.2 15.28.47


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: FEBEG
Akronimas: FEBEG
Teisinis statusas: vzw
Svetainė: http://www.febeg.be

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marc VAN DEN BOSSCHE
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Steven HARLEM
Pareigos: Advisor Wholesale markets

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ravensteingalerij  3
Pašto dėžutė: 9
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 25008585
Faksas: (+32) 25008586
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: - represent as a federation the general interest of the companies in the electricity and gas sector group a, in particular on economic, fiscal, social and legal area and in the field of the environment;
- study, encourage and establish everything to the normative, scientific or industrial development and progress of the Belgian electricity and gas companies can contribute;
- the quality and safety of traffic and transactions between its members and other market parties to promote, inter alia, by the financial reconciliation in the Belgian electricity and gas market to administrative support.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- participate in translation of EU Directive in local leal requirements
- emission norms
- Renewable support scheme by region (Flanders, Wallonia, Brussles region)
- Integrate of Wholesale markets for gas & electricity

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Eurogas
Eurelectric
VBO / FEB

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.