Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Pelagic Freezer-trawler Association

Identifikavimo numeris Registre: 78847784895-41
Registracijos data: 04/01/2011 17:16:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 00:14:49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 00:14:49
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Pelagic Freezer-trawler Association

PFA

vereniging

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Louis Braillelaan, 80
2719EK Zoetermeer
NYDERLANDAI

(+316) 51411431

    Teisiškai atsakingas asmuo

Gerard van Balsfoort

voorzitter

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Gerard van Balsfoort

president

    Tikslai ir uždaviniai

uitoefening van duurzame pelagische visserij door vriestrawlers

sustainable pelagic fisheries by freezer-trawlers

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

implementatie aanlandplicht


 

Non

Non

Non

Non

Non

regulation on deep-sea fisheries
reform of the Common Fishery Policy (CFP)
reform of the Common Market Organization on fish products (CMO)
Fisheries Partnership Agreement with Mauritania
Fisheries Partnership Agreement with Morocco
annual negotiations on blue whiting, AS herring, mackerel
NEAFC affairs
bilateral negotiations EU-Norway and EU-Faroe Islands
South Pacific Regional Fisheries Management Organization

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1   50%: 1   25%: 2

4

1,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Gerard van Balsfoort 08/04/2014 05/04/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Maisto sauga
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Europêche (European association of national fisheries organizations)

EAPO (European Association of Fish Producer Organizations)

member of the Pelagic Advisory Council

member of the Long Distance Advisory Council

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.