Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Pelagic Freezer-trawler Association

Identifikavimo numeris Registre: 78847784895-41
Registracijos data: 11.1.4 17.16.12

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.6 11.00.15
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.6 11.00.15


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Pelagic Freezer-trawler Association
Akronimas: PFA
Teisinis statusas: vereniging
Svetainė: http://www.pelagicfish.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gerard van Balsfoort
Pareigos: voorzitter

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gerard van Balsfoort
Pareigos: president

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Treubstraat 25 17
Pašto dėžutė: 72
2280AB Rijswijk
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+316) 51411431
Faksas: (+31) 
Papildoma kontaktinė informacija: email: gbalsfoort@pelagicfish.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: uitoefening van duurzame pelagische visserij door vriestrawlers

sustainable pelagic fisheries by freezer-trawlers
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Gerard van Balsfoort 14.4.8 15.4.5

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


regulation on deep-sea fisheries
reform of the Common Fishery Policy (CFP)
reform of the Common Market Organization on fish products (CMO)
Fisheries Partnership Agreement with Mauritania
Fisheries Partnership Agreement with Morocco

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Europêche (European association of national fisheries organizations)
)
EAPO (European Association of Fish Producer Organizations

member of the Pelagic Advisory Council

member of the Long Distance Advisory Council

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Gerard van Balsfoort