Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Pelagic Freezer-trawler Association

Identifikationsnummer i registret: 78847784895-41
Registreringsdato: 04-01-11 17:16:12

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 06-01-14 11:00:15
Seneste årlige opdatering 06-01-14 11:00:15


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Pelagic Freezer-trawler Association
Forkortelse: PFA
Retlig form: vereniging
Websted: http://www.pelagicfish.eu

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Gerard van Balsfoort
Stilling: voorzitter

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Gerard van Balsfoort
Stilling: president

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Treubstraat 25 17
Postboks: 72
2280AB Rijswijk
NEDERLANDENE
Telefonnr.: (+316) 51411431
Faxnummer: (+31) 
Andre kontaktoplysninger: email: gbalsfoort@pelagicfish.eu

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: uitoefening van duurzame pelagische visserij door vriestrawlers

sustainable pelagic fisheries by freezer-trawlers
Organisationen har interesser på:
  • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Gerard van Balsfoort 08-04-14 05-04-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


regulation on deep-sea fisheries
reform of the Common Fishery Policy (CFP)
reform of the Common Market Organization on fish products (CMO)
Fisheries Partnership Agreement with Mauritania
Fisheries Partnership Agreement with Morocco

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Fiskeri og akvakultur

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Europêche (European association of national fisheries organizations)
)
EAPO (European Association of Fish Producer Organizations

member of the Pelagic Advisory Council

member of the Long Distance Advisory Council

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Gerard van Balsfoort