Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Pelagic Freezer-trawler Association

Identifikationsnummer i registret: 78847784895-41
Registreringsdato: 04/01/2011 17:16:12

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 06/02/2015 00:14:49
Seneste årlige opdatering: 06/02/2015 00:14:49
Næste ajourføring skal senest ske den: 06/02/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Pelagic Freezer-trawler Association

PFA

vereniging

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Louis Braillelaan, 80
2719EK Zoetermeer
NEDERLANDENE

(+316) 51411431

    Juridisk ansvarlig

Gerard van Balsfoort

voorzitter

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Gerard van Balsfoort

president

    Mål og opgaver

uitoefening van duurzame pelagische visserij door vriestrawlers

sustainable pelagic fisheries by freezer-trawlers

verdensplan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

implementatie aanlandplicht


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

regulation on deep-sea fisheries
reform of the Common Fishery Policy (CFP)
reform of the Common Market Organization on fish products (CMO)
Fisheries Partnership Agreement with Mauritania
Fisheries Partnership Agreement with Morocco
annual negotiations on blue whiting, AS herring, mackerel
NEAFC affairs
bilateral negotiations EU-Norway and EU-Faroe Islands
South Pacific Regional Fisheries Management Organization

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

75%: 1   50%: 1   25%: 2

4

1,8

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Fiskeri og akvakultur
  • Fødevaresikkerhed
  • Miljø

    Medlemskab og tilhørsforhold

Europêche (European association of national fisheries organizations)

EAPO (European Association of Fish Producer Organizations)

member of the Pelagic Advisory Council

member of the Long Distance Advisory Council

    Finansielle oplysninger

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.