Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

BNP PARIBAS

Id-nummer i registret: 78787381113-69
Registreringsdag: 2009-02-10 15:28:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-07 14:28:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-07 14:28:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: BNP PARIBAS
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SA
Webbplats: http://www.bnpparibas.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jean-Laurent BONNAFÉ
Befattning: Directeur Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dominique GRABER
Befattning: Co-Head of Group Public and Prudential Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue d'Antin  3,
75002 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33 1) 42 98 12 34
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 185 400* collaborateurs, dont 142 650 en Europe. Il détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg sont ses marchés domestiques. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.

* (30/06/2013)
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Beatrice VACCARI 2014-04-10 2015-04-08

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Evolution réglementaire du secteur des services bancaires et financiers.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- Fédération Bancaire Française
- Paris Europlace
- European Parliamentary Finanical Services Forum
- European Financial Services Round Table
- Confrontations Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 500000  € och < 600000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Ces données consolident les entités suivantes :
- BNP PARIBAS CARDIF
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Charte pour une représentation responsable auprès des autorités publiques - Groupe BNP Paribas