Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

BNP PARIBAS

Id-nummer i registret: 78787381113-69
Registreringsdag: 10/02/2009 15:28:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 21/04/2015 19:21:58
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 18:50:37
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

BNP PARIBAS

SA

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

rue d'Antin, 3,
75002 Paris
FRANKRIKE

(+33 1) 42 98 12 34

Rue du Cardinal Mercier 6-8
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 025655743

    Juridiskt ansvarig

Jean-Laurent BONNAFÉ

Directeur Général

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Dominique GRABER

Co-Head of Group Public and Prudential Affairs

    Mål och uppdrag

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 185 400* collaborateurs, dont 142 650 en Europe. Il détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg sont ses marchés domestiques. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.

* (30/06/2013)

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

All relevant banking, insurance, economic, tax, and digital regulation and legislative initiatives


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Evolution réglementaire du secteur des services bancaires et financiers.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 9   25%: 2

11

5

Between 5 and 10 other staff contribute to consultations and position papers on an ad-hoc basis. The time they spend on these activities is 10% or less and therefore not included in the numbers above.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Valentin Meloty-Kapella 24/01/2015 22/01/2016
Dominique Graber 24/02/2015 20/02/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

- Fédération Bancaire Française
- Paris Europlace
- European Parliamentary Finanical Services Forum
- European Financial Services Round Table
- Confrontations Europe

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 900 000 € och < 999 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Ces données consolident les entités suivantes :
- BNP PARIBAS SA
- BNP PARIBAS CARDIF
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Charte pour une représentation responsable auprès des autorités publiques - Groupe BNP Paribas