Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Identifikacijska številka v Registru: 78753091151-50
Datum registracije: 16/02/2009 18:40:14

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 22/01/2015 13:40:17
Datum zadnje letne spremembe: 22/01/2015 13:40:17

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Oddelek registracije

II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja

Panožna, gospodarska in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

Loire, 150
Poštni predal: 443
2491 AK Den Haag
NIZOZEMSKA

(+31) 70 337 87 87

(+31) 70 320 39 03

    Oseba, ki je pravno odgovorna

N.C.M. Alma

Directeur

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

N.C.M. Alma

Directeur

    Cilji in naloge

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti

- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

1,5

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

The European Chemical Industry Council Cefic

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

>= 200.000  € in < 250.000  €

0 €

0 €

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.