Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Identifikacijska številka v Registru: 78753091151-50
Datum registracije: 16/02/2009 18:40:14

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/02/2017 14:26:49
Datum zadnje letne spremembe: 27/02/2017 14:26:49
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/02/2018

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Loire, 150
Poštni predal: 443
2491 AK Den Haag
NIZOZEMSKA

(+31)70 337 87 87

    Oseba, ki je pravno odgovorna

N.C.M. Alma

Directeur

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

N.C.M. Alma

Directeur

    Cilji in naloge

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

- NEC
- Biomaterials
- Suschem
- CDNI
- Europese ARBO wetgeving
- Europese Security richtlijn
- Social Dialogue
- Nitrate Directive
- CETA
- Environmental Liability Directive
- EPRTR verordening
- Natura 2000/Habitats Directive/PAS
- "Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe"
- Environmental Impact Assessment
- Water Framework Directive (WFD)
- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO
- Better regulations
- Fuel Quality Directive, Renewable Energy directive
- Energy Efficiency Directive
- Endocrine disruptors (biocides regulation) and gewasmiddelen bescherming
- COnvention on narcotic drugs
-ADR/RID
- European Railway transport- implementation of european safety measures


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 11

11

2,8

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/
https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lid-verenigingen/

The European Chemical Industry Council Cefic
Verbond Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW
The European Chemical Employers Group ECEG

    Finančni podatki

01/2015  -  12/2015

>= 300.000 € in < 399.999 €

 €

33.832 €

SPICE

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.