Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Inschrijvingsnummer in het register: 78753091151-50
Inschrijvingsdatum: 16/02/2009 18:40:14

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 21/04/2015 08:17:55
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 16/03/2015 17:21:20
Volgende actualisering uiterlijk op: 16/03/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Inschrijvingscategorie

II - In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen

Handels- en bedrijfsverenigingen

    Contactgegevens

Loire, 150
Postbus: 443
2491 AK Den Haag
NEDERLAND

(+31) 70 337 87 87

    Wettelijk verantwoordelijke

Mevrouw  N.C.M. Alma

Directeur

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mevrouw  N.C.M. Alma

Directeur

    Doelstellingen en taken

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • Europees
 • wereldwijd
 • nationaal

    Onder het register vallende activiteiten

- NEC
- Biomaterials
- Suschem
- CDNI
- Europese ARBO wetgeving
- Europese Security richtlijn
- Social Dialogue
- Nitrate Directive
- CETA
- Environmental Liability Directive
- EPRTR verordening
- Natura 2000/Habitats Directive/PAS
- "Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe"
- Environmental Impact Assessment
- Water Framework Directive (WFD)
- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

25%: 11

11

2,8

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

    Interessegebieden

 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/
https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lid-verenigingen/

The European Chemical Industry Council Cefic
Verbond Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW
The European Chemical Employers Group ECEG

    Financiële gegevens

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € en < 399.999 €

 €

28.451 €

FP7-REGIONS-2012-2013-1, intelligent Energy Europe Programme

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.