Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 78753091151-50
Data Reġistrazzjoni: 16/02/2009 18:40:14

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 21/04/2015 08:17:55
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 16/03/2015 17:21:20
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 16/03/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u tan-negozju

    Dettalji personali

Loire, 150
Kaxxa Postali: 443
Den Haag 2491 AK
L-OLANDA

(+31) 70 337 87 87

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjura  N.C.M. Alma

Directeur

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  N.C.M. Alma

Directeur

    Għanijiet u missjonijiet

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • Ewropew
 • Dinji
 • Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

- NEC
- Biomaterials
- Suschem
- CDNI
- Europese ARBO wetgeving
- Europese Security richtlijn
- Social Dialogue
- Nitrate Directive
- CETA
- Environmental Liability Directive
- EPRTR verordening
- Natura 2000/Habitats Directive/PAS
- "Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe"
- Environmental Impact Assessment
- Water Framework Directive (WFD)
- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO


 

Le

Le

Le

Le

Le

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

25%: 11

11

2.8

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Dwana
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/
https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lid-verenigingen/

The European Chemical Industry Council Cefic
Verbond Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW
The European Chemical Employers Group ECEG

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

>= 300,000 € et < 399,999 €

 €

28,451 €

FP7-REGIONS-2012-2013-1, intelligent Energy Europe Programme

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.