Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Umicore

Αριθμός μητρώου: 78662404191-38
ημερομηνία της εγγραφής: 17/09/2010 10:11:35

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/03/2015 17:23:42
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 25/03/2015 17:23:42
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 25/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Umicore

Limited Liability Company (NV/SA)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue du Marais, 31
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 227 7111

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Marc Grynberg

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Christian Hagelueken

Director EU Government Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Umicore is a materials technology group. It focuses on application areas where it knows its expertise in materials science, chemistry and metallurgy can make a real difference. Umicore generates approximately 50% of its revenues and spends approximately 80% of its R&D budget in the area of clean technology, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries and photovoltaics, fuel cells, and precious metals recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on this ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life. The Umicore Group has industrial operations on all continents and serves a global customer base; it currently employs some 14,300 people.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Circular Economy Package
- Air Quality Package
- European Innovation Partnership on Raw Materials
- European Resource Efficiency Platform
- Horizon 2020
- Recast of WEEE Directive
- The Batteries Directive
- Review of EU Waste Policy and Legislation
- Review of EU Waste Shipment Legislation
- Raw Materials Initiative
- Roadmap to a Resource Efficient Europe
- Key Enabling Technologies
- Proposal for a Regulation to define 2020 target for reducing CO2 emissions from new passenger cars
- Strategic Transport Technology Plan
- Strategic Energy Technology Plan
- Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies


 

- European Innovation Partnership on Raw Materials
- KETs
- Kic RawMatters

Όχι

- European Innovation Partnership on Raw Materials
- Raw Materials SG
- Raw Materials Scoreboard

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

    Μέλη

EUROMETAUX - European Non-Ferrous Metals Association

AGORIA – Belgian Federation for the Technology Industry

A3M - Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux

ERT - European Roundtable of Industrialists

TABC – Transatlantic Business Council

AECC - Association for Emission Control by Catalyst

RECHARGE - Association of Portable Rechargeable Batteries

EBRA - European Battery Recycling Association

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative

AVERE - The European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cells Electric Vehicles

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 300.000 € και < 399.999 €

0 €

-

790.607 €

FP7

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.