Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Umicore

Идентификационен номер в Регистъра: 78662404191-38
Дата на регистрация: 17/09/2010 10:11:35

Информацията за този субект е била последно изменена на: 25/03/2015 17:23:42
Последната годишна актуализация е извършена на: 25/03/2015 17:23:42
Следваща актуализация най-късно до: 25/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Umicore

Limited Liability Company (NV/SA)

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Rue du Marais, 31
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 227 7111

    Правно отговорно лице

Господин  Marc Grynberg

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Christian Hagelueken

Director EU Government Affairs

    Цели и задачи

Umicore is a materials technology group. It focuses on application areas where it knows its expertise in materials science, chemistry and metallurgy can make a real difference. Umicore generates approximately 50% of its revenues and spends approximately 80% of its R&D budget in the area of clean technology, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries and photovoltaics, fuel cells, and precious metals recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on this ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life. The Umicore Group has industrial operations on all continents and serves a global customer base; it currently employs some 14,300 people.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Circular Economy Package
- Air Quality Package
- European Innovation Partnership on Raw Materials
- European Resource Efficiency Platform
- Horizon 2020
- Recast of WEEE Directive
- The Batteries Directive
- Review of EU Waste Policy and Legislation
- Review of EU Waste Shipment Legislation
- Raw Materials Initiative
- Roadmap to a Resource Efficient Europe
- Key Enabling Technologies
- Proposal for a Regulation to define 2020 target for reducing CO2 emissions from new passenger cars
- Strategic Transport Technology Plan
- Strategic Energy Technology Plan
- Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies


 

- European Innovation Partnership on Raw Materials
- KETs
- Kic RawMatters

Не

- European Innovation Partnership on Raw Materials
- Raw Materials SG
- Raw Materials Scoreboard

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

EUROMETAUX - European Non-Ferrous Metals Association

AGORIA – Belgian Federation for the Technology Industry

A3M - Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux

ERT - European Roundtable of Industrialists

TABC – Transatlantic Business Council

AECC - Association for Emission Control by Catalyst

RECHARGE - Association of Portable Rechargeable Batteries

EBRA - European Battery Recycling Association

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative

AVERE - The European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cells Electric Vehicles

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 300 000 € и < 399 999 €

0 €

-

790 607 €

FP7

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.