Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ATHENEUM LIBERAL STUDIES

Identifikačné číslo v Registri: 78661496356-69
Dátum registrácie: 3.8.2011 15:10:43

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.7.2014 20:31:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.7.2014 20:31:20


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ATHENEUM LIBERAL STUDIES
Skratka:
Právna forma: LTD
Internetová stránka: http://www.atheneum.gr

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  KYRIAKOS KOUVELIOTIS
Funkcia: PRESIDENT

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  KYRIAKOS KOUVELIOTIS
Funkcia: PRESIDENT

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: FILOLAOU  52
11633A ATHENS
GRÉCKO
Telefónne číslo: (+30) 2107228678
Fax: (+30) 2107228678
Ďalšie kontaktné údaje: Atheneum Liberal Studies with its partner Organisation Center for International Education - CIE is a pioneer institution, which is utilizing the latest in innovation, information technology and expertise in higher education with a vision to promote scientific knowledge at all levels. With activities and services for students, academics and professionals, its mission spreads in many fields and domains. Atheneum's activities are supported with programs and projects, which range from providing open knowledge resources, telematic and distant learning education and higher education consulting to developing global networks and strategic alliances. Its scope reaches all around the world as there are affiliations with Organisations and Institutions on a global scale that aim to promote higher education mobility and transnational cooperation.
Our activities are developed in a manner of utmost efficiency, from the European to the American continent, in a constant quest for partners that share our innovative spirit and commitment to the promotion of higher education and knowledge.
In this framework, Atheneum is successfully putting to practice innovative ideas and perspectives in all numerous fields of education whereas, we have developed a unique e-learning educational methodology where all our courses are delivered through a distant learning mode.
Our future plans include the development of a DIGITAL TV CHANNEL for higher education and the formulation of a network for the establishment of a DIGITAL and VIRTUAL UNIVERSITY.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: WELCOME TO ATHENEUM WORLD OF EDUCATIONAtheneum Liberal Studies with its partner Organisation Center for International Education - CIE is a pioneer institution, which is utilizing the latest in innovation, information technology and expertise in higher education with a vision to promote scientific knowledge at all levels. With activities and services for students, academics and professionals, its mission spreads in many fields and domains. Atheneum's activities are supported with programs and projects, which range from providing open knowledge resources, telematic and distant learning education and higher education consulting to developing global networks and strategic alliances. Its scope reaches all around the world as there are affiliations with Organisations and Institutions on a global scale that aim to promote higher education mobility and transnational cooperation.
Our activities are developed in a manner of utmost efficiency, from the European to the American continent, in a constant quest for partners that share our innovative spirit and commitment to the promotion of higher education and knowledge.
In this framework, Atheneum is successfully putting to practice innovative ideas and perspectives in all numerous fields of education whereas, we have developed a unique e-learning educational methodology where all our courses are delivered through a distant learning mode.
Our future plans include the development of a DIGITAL TV CHANNEL for higher education and the formulation of a network for the establishment of a DIGITAL and VIRTUAL UNIVERSITY.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We provided information and expertise regarding higher education in Europe to interested parties, strengthen OER and MOOC initiatives and formulate proposals for opening up education using new technologies. We have also designed new educational norms and patterns.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Mládež
  • Výskum a technológie
  • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 2
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 08/2013 - 07/2014
Celkový rozpočet: 46 200
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 46 200
- dary:
- členské:
UTIU : 46 200
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.