Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ATHENEUM LIBERAL STUDIES

Tunnistenumero rekisterissä: 78661496356-69
Rekisteröintipäivä: 3.8.2011 15:10:43

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.7.2014 20:31:20
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.7.2014 20:31:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ATHENEUM LIBERAL STUDIES
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: LTD
Internet-osoite: http://www.atheneum.gr

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: KYRIAKOS KOUVELIOTIS
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENT

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: KYRIAKOS KOUVELIOTIS
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENT

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: FILOLAOU  52
11633A ATHENS
KREIKKA
Puhelinnumero: (+30) 2107228678
Faksinumero: (+30) 2107228678
Muita yhteystietoja: Atheneum Liberal Studies with its partner Organisation Center for International Education - CIE is a pioneer institution, which is utilizing the latest in innovation, information technology and expertise in higher education with a vision to promote scientific knowledge at all levels. With activities and services for students, academics and professionals, its mission spreads in many fields and domains. Atheneum's activities are supported with programs and projects, which range from providing open knowledge resources, telematic and distant learning education and higher education consulting to developing global networks and strategic alliances. Its scope reaches all around the world as there are affiliations with Organisations and Institutions on a global scale that aim to promote higher education mobility and transnational cooperation.
Our activities are developed in a manner of utmost efficiency, from the European to the American continent, in a constant quest for partners that share our innovative spirit and commitment to the promotion of higher education and knowledge.
In this framework, Atheneum is successfully putting to practice innovative ideas and perspectives in all numerous fields of education whereas, we have developed a unique e-learning educational methodology where all our courses are delivered through a distant learning mode.
Our future plans include the development of a DIGITAL TV CHANNEL for higher education and the formulation of a network for the establishment of a DIGITAL and VIRTUAL UNIVERSITY.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: WELCOME TO ATHENEUM WORLD OF EDUCATIONAtheneum Liberal Studies with its partner Organisation Center for International Education - CIE is a pioneer institution, which is utilizing the latest in innovation, information technology and expertise in higher education with a vision to promote scientific knowledge at all levels. With activities and services for students, academics and professionals, its mission spreads in many fields and domains. Atheneum's activities are supported with programs and projects, which range from providing open knowledge resources, telematic and distant learning education and higher education consulting to developing global networks and strategic alliances. Its scope reaches all around the world as there are affiliations with Organisations and Institutions on a global scale that aim to promote higher education mobility and transnational cooperation.
Our activities are developed in a manner of utmost efficiency, from the European to the American continent, in a constant quest for partners that share our innovative spirit and commitment to the promotion of higher education and knowledge.
In this framework, Atheneum is successfully putting to practice innovative ideas and perspectives in all numerous fields of education whereas, we have developed a unique e-learning educational methodology where all our courses are delivered through a distant learning mode.
Our future plans include the development of a DIGITAL TV CHANNEL for higher education and the formulation of a network for the establishment of a DIGITAL and VIRTUAL UNIVERSITY.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


We provided information and expertise regarding higher education in Europe to interested parties, strengthen OER and MOOC initiatives and formulate proposals for opening up education using new technologies. We have also designed new educational norms and patterns.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Koulutus
  • Nuoret
  • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 08/2013 - 07/2014
Kokonaisbudjetti: 46 200
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 46 200
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
UTIU : 46 200
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.