Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Identitātes numurs Reģistrā: 78653601849-51
Reģistrācijas datums: 16/06/2009 15:37:16

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 13/04/2015 16:47:41
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13/04/2015 10:55:46
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 13/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Oxfam-Wereldwinkels vzw

OWW

VZW

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Ververijstraat, 17
Gent 9000
BEĻĢIJA

(+32) 92188899

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Joris Rossie

gedelegeerd bestuurder

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Marieke Poissonnier

Policy and Advocacy Department

    Mērķi un uzdevumi

Strategische missie

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.


Operationele doelstellingen
1. Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

2. Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.

3. Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

4. Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken. Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels.

5. Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel.

6. Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid.

7. Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Opvolging Europees handelsbeleid (EU naar andere handelsregio’s, handelsregels (tariffering, subsidiering) en mededinging, aankaarten beleidscoherentie.

Specialisatie handelspraktijken in voedselketens van en naar de EU.


 

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

Oxfam-Wereldwinkels volgt de volgende thema's op:
- landbouwgrondstoffen: cacao, koffie, suiker,
- klimaat & duurzame landbouw
- biobrandstoffenbeleid
- voedselcrisis, prijsmechanismes
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- fair public procurement
- fair trade
- Israël-Palestina beleid

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 2  

2

1

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

7 642

 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • NĪDERLANDE
 • SPĀNIJA
 • VĀCIJA
 • HONKONGA
 • JAUNZĒLANDE

Oxfam International
Fair Trade Labelling Organization
FINE

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

3 376 292 €

1 220 716 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

960 172 €

260 544 €

2 155 576 €

94 352 €

161 372 €

297 500 €

12 526 €

825 492 €

36 619 €

152 477 €

339 139 €

236 099 €

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.