Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Identifikationsnummer i registret: 78653601849-51
Registreringsdato: 16-06-09 15:37:16

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 10-06-14 09:04:24
Seneste årlige opdatering 10-06-14 09:04:24


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Oxfam-Wereldwinkels vzw
Forkortelse: OWW
Retlig form: VZW
Websted: http://www.oww.be/homepage

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Joris Rossie
Stilling: gedelegeerd bestuurder

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Marieke Poissonnier
Stilling: Policy and Advocacy Department

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Ververijstraat  17
9000 Gent
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 92188899
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Strategische missie

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.


Operationele doelstellingen
1. Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

2. Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.

3. Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

4. Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken. Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels.

5. Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel.

6. Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid.

7. Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

Oxfam-Wereldwinkels volgt de volgende thema's op:
- landbouwgrondstoffen: cacao, koffie, suiker,
- klimaat & duurzame landbouw
- biobrandstoffenbeleid
- voedselcrisis, prijsmechanismes
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- fair public procurement
- fair trade
- Israël-Palestina beleid

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Fødevaresikkerhed
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Told
 • Udvikling

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 7.642
Antal medlemsorganisationer 0
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • NEDERLANDENE
 • SPANIEN
 • TYSKLAND

 • HONGKONG
 • NEW ZEALAND
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Oxfam International
Fair Trade Labelling Organization
FINE

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 3.376.292
heraf offentlig finansiering: 1.220.716
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 960.172
- fra lokale/regionale kilder: 260.544
anden finansiering: 2.155.576
- tilskud: 94.352
- medlemsbidrag:
11.11.11 : 161.372
Oxfam Fairtrade : 297.500
VDAB (bedrijfssubsidies) : 12.526
FT-Fee : 825.492
fees anderen : 36.619
Educatiefee : 152.477
Andere Inkomsten : 339.139
Subsidie personeel : 236.099
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.