Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Идентификационен номер в Регистъра: 78653601849-51
Дата на регистрация: 16/06/2009 15:37:16

Информацията за този субект е била последно изменена на: 13/04/2015 16:47:41
Последната годишна актуализация е извършена на: 13/04/2015 10:55:46
Следваща актуализация най-късно до: 13/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Oxfam-Wereldwinkels vzw

OWW

VZW

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Ververijstraat, 17
9000 Gent
БЕЛГИЯ

(+32) 92188899

    Правно отговорно лице

Господин  Joris Rossie

gedelegeerd bestuurder

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Marieke Poissonnier

Policy and Advocacy Department

    Цели и задачи

Strategische missie

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.


Operationele doelstellingen
1. Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

2. Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.

3. Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

4. Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken. Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels.

5. Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel.

6. Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid.

7. Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Opvolging Europees handelsbeleid (EU naar andere handelsregio’s, handelsregels (tariffering, subsidiering) en mededinging, aankaarten beleidscoherentie.

Specialisatie handelspraktijken in voedselketens van en naar de EU.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

Oxfam-Wereldwinkels volgt de volgende thema's op:
- landbouwgrondstoffen: cacao, koffie, suiker,
- klimaat & duurzame landbouw
- biobrandstoffenbeleid
- voedselcrisis, prijsmechanismes
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- fair public procurement
- fair trade
- Israël-Palestina beleid

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 2  

2

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Търговия

    Членство

7 642

 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ФРАНЦИЯ
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • ХОНГ КОНГ

Oxfam International
Fair Trade Labelling Organization
FINE

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

3 376 292 €

1 220 716 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

960 172 €

260 544 €

2 155 576 €

94 352 €

161 372 €

297 500 €

12 526 €

825 492 €

36 619 €

152 477 €

339 139 €

236 099 €

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.