Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutscher Verband Flüssiggas

Αριθμός μητρώου: 78601138241-84
ημερομηνία της εγγραφής: 05/03/2012 11:30:51

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2014 10:21:04
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2014 10:21:04

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutscher Verband Flüssiggas

DVFG

e. V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

EnergieForum, 33-34
Stralauer Platz
10243 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 302936710

(+49) 3029367110

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andreas Stücke

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Solveig Schwind

Leiterin Referat Wirtschaft

    Στόχοι και αποστολή

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V., DVFG repräsentiert den größten Teil der in Deutschland ansässigen, vorwiegend mittelständischen Flüssiggasversorgungsunternehmen und ist damit die Interessenvertretung und das Sprachrohr der deutschen Flüssiggaswirtschaft.

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Stellungnahmen zu energie- und verkehrspolitischen Themen

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δημόσια υγεία
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον
  • Τελωνεία
  • Φορολογία

    Μέλη

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. ist Mitglied im:
- europäischen Flüssiggasverband, AEGPL - http://www.aegpl.eu/
- Weltflüssiggasverband,WLPGA, http://www.worldlpgas.com/
- Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. - http://www.bga-online.de/
- Weltenergierat - Deutschland e. V. - http://www.worldenergy.org/dnk/
- Verbändekreis Energieeffizienz und Klimaschutz
- Forum für Zukunftsenergien e. V. - http://www.zukunftsenergien.de/
- Deutsches Institut für Normung e. V. - www.din.de

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

60.000 €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.