Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutscher Verband Flüssiggas

Αριθμός μητρώου: 78601138241-84
ημερομηνία της εγγραφής: 05/03/2012 11:30:51

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 26/02/2015 15:34:53
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 26/02/2015 15:34:53
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 26/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutscher Verband Flüssiggas

DVFG

e. V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

EnergieForum, 33-34
Stralauer Platz
10243 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 302936710

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andreas Stücke

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Ursula Megies

Pressesprecherin

    Στόχοι και αποστολή

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V., DVFG repräsentiert den größten Teil der in Deutschland ansässigen, vorwiegend mittelständischen Flüssiggasversorgungsunternehmen und ist damit die Interessenvertretung und das Sprachrohr der deutschen Flüssiggaswirtschaft.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Energieeffizienzrichtlinie


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Stellungnahmen zu energie- und verkehrspolitischen Themen

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δημόσια υγεία
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον
  • Τελωνεία
  • Φορολογία

    Μέλη

http://dvfg.de/verband/mitglieder/

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. ist Mitglied im:
- europäischen Flüssiggasverband, AEGPL - http://www.aegpl.eu/
- Weltflüssiggasverband,WLPGA, http://www.wlpga.org/
- Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. - http://www.bga-online.de/
- Weltenergierat - Deutschland e. V. - http://www.worldenergy.org/dnk/
- Verbändekreis Energieeffizienz und Klimaschutz
- Forum für Zukunftsenergien e. V. - http://www.zukunftsenergien.de/
- Initiative Autogas
- Deutsches Institut für Normung e. V. - www.din.de

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

60.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.