Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutscher Verband Flüssiggas

Αριθμός μητρώου: 78601138241-84
ημερομηνία της εγγραφής: 5/3/2012 11:30:51 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/2/2014 10:21:04 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/2/2014 10:21:04 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutscher Verband Flüssiggas
Ακρωνύμιο: DVFG
Νομικό καθεστώς: e. V.
Δικτυακός τόπος: http://www.dvfg.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Andreas Stücke
Θέση: Hauptgeschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Solveig Schwind
Θέση: Leiterin Referat Wirtschaft

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 33-34 EnergieForum Stralauer Platz
10243 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 302936710
Αριθμός φαξ: (+49) 3029367110
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V., DVFG repräsentiert den größten Teil der in Deutschland ansässigen, vorwiegend mittelständischen Flüssiggasversorgungsunternehmen und ist damit die Interessenvertretung und das Sprachrohr der deutschen Flüssiggaswirtschaft.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Stellungnahmen zu energie- und verkehrspolitischen Themen

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. ist Mitglied im:
- europäischen Flüssiggasverband, AEGPL - http://www.aegpl.eu/
- Weltflüssiggasverband,WLPGA, http://www.worldlpgas.com/
- Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. - http://www.bga-online.de/
- Weltenergierat - Deutschland e. V. - http://www.worldenergy.org/dnk/
- Verbändekreis Energieeffizienz und Klimaschutz
- Forum für Zukunftsenergien e. V. - http://www.zukunftsenergien.de/
- Deutsches Institut für Normung e. V. - www.din.de

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 60.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.