Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Deutscher Verband Flüssiggas

Identifikační číslo v rejstříku: 78601138241-84
Datum registrace: 05/03/2012 11:30:51

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/02/2015 15:34:53
Datum poslední roční aktualizace je: 26/02/2015 15:34:53
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Deutscher Verband Flüssiggas

DVFG

e. V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

EnergieForum, 33-34 Stralauer Platz
10243 Berlin
NĚMECKO

(+49)302936710

    Osoba s právní odpovědností

pan  Andreas Stücke

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Ursula Megies

Pressesprecherin

    Cíle a úkoly

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V., DVFG repräsentiert den größten Teil der in Deutschland ansässigen, vorwiegend mittelständischen Flüssiggasversorgungsunternehmen und ist damit die Interessenvertretung und das Sprachrohr der deutschen Flüssiggaswirtschaft.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energieeffizienzrichtlinie


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Stellungnahmen zu energie- und verkehrspolitischen Themen

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Daně
  • Energetika
  • Ochrana spotřebitele
  • Veřejné zdraví
  • Zemědělství a rozvoj venkova
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://dvfg.de/verband/mitglieder/

Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. ist Mitglied im:
- europäischen Flüssiggasverband, AEGPL - http://www.aegpl.eu/
- Weltflüssiggasverband,WLPGA, http://www.wlpga.org/
- Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. - http://www.bga-online.de/
- Weltenergierat - Deutschland e. V. - http://www.worldenergy.org/dnk/
- Verbändekreis Energieeffizienz und Klimaschutz
- Forum für Zukunftsenergien e. V. - http://www.zukunftsenergien.de/
- Initiative Autogas
- Deutsches Institut für Normung e. V. - www.din.de

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

60 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.