Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Simply Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 78575056586-62
Дата на регистрация: 06/09/2011 15:03:54

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/03/2015 17:15:27
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/03/2015 17:15:27
Следваща актуализация най-късно до: 27/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Simply Europe

HDR

Einzelgesellschaft

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Judengasse, 32
91781 Weißenburg
ГЕРМАНИЯ

(+49) 91419959543

    Правно отговорно лице

Господин  Hermann Dr. Drummer

Eigentümer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Hermann Dr. Drummer

Eigentümer

    Цели и задачи

Beratung in politischen Abläufen und die Entwicklung der dazugehörige Kommunikation.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Port Service Regulation
Aviation policy
White paper on transport


 

Не

Не

Не

Не

Не

Framework Convention on Tobacco Control - enforcement
Verkehrsrückhaltesysteme
Ressourcenstrategie
Intelligente Transport Systeme
Süßwaren
Pharmaprodukte

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Hermann DRUMMER 07/11/2014 13/10/2015

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

Kein Mitglied

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € и < 24 999 €

>= 100 000 € и < 499 999 €

 • PASS+Co
 • Associated British Ports ABP
 • Fraport AG
 • British American Tobacco
 • Kapsch TrafficCom AG
 • kohlpharma

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.