Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Simply Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 78575056586-62
Дата на регистрация: 11-9-6 15:03:54

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-25 7:29:37
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-25 7:29:37


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Simply Europe
Инициали: HDR
Правен статут: Einzelgesellschaft
Уебсайт: http://www.simply-europe.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Hermann Dr. Drummer
Длъжност: Eigentümer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Hermann Dr. Drummer
Длъжност: Eigentümer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Judengasse  32
91781 Weißenburg
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 91419953829
Факс: (+49) 91418747097
Друга информация за връзка: Simply Europe
c/o pantarhei corporate advisors GmbH
Rue de Pascale 32
B-1040 Brüssel

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Beratung in politischen Abläufen und die Entwicklung der dazugehörige Kommunikation.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Hermann DRUMMER 13-9-25 14-9-23

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Reform der Bodenverkehrsdienstleistungs Richtlinie
Framework Convention on Tobacco Control
Verkehrsrückhaltesysteme
Ressourcenstrategie
Intelligente Transport Systeme
Süßwaren
Pharmaprodukte

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Kein Mitglied

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 100000  € и < 150000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • VAD
 • Kapsch
 • Fraport
 • BAT
 • Storck
 • Pass+Co

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.