Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Knowledge & Analysis LLP

Id-nummer i registret: 78520158931-49
Registreringsdag: 2012-06-07 21:14:22

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-09 14:50:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-09 14:50:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Knowledge & Analysis LLP
Förkortning: K&A
Associationsform (rättslig ställning): Limited liability partnership
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Klaus Becher
Befattning: Managing Partner

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Klaus Becher
Befattning: Managing Partner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Castle Gate  68
NG24 1BG Newark
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 1636676966
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Knowledge & Analysis LLP is a small private, independent consultancy and project management firm that provides services on a for-profit basis to the private and public sectors in the UK and other European countries. Its activities are focused on applied technology, security, defence and space and on other activities of an international character. In addition, the firm is engaged in promoting the interests of small and micro enterprises and start-ups in Europe, and in supporting good governance.

In pursuit of this activities, the firm may on its own behalf or on behalf of a client do one or more of the following at the EU level:

advise on policies (including research, technology, enterprise, security, external);

advise on management and governance;

support decision-making processes;

contact members and officials of EU institutions;

organise events and meetings;

prepare and communicate argumentation and position papers;

contribute to consultations.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


None

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • n/a

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
IET, ICSA, PMI