Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Knowledge & Analysis LLP

Identifikačné číslo v Registri: 78520158931-49
Dátum registrácie: 07/06/2012 21:14:22

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 04/03/2015 23:35:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 04/03/2015 23:35:37
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 04/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Knowledge & Analysis LLP

K&A

Limited liability partnership

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

68 Castle Gate
NG24 1BG Newark
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 1636858530

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Klaus Becher

Managing Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Klaus Becher

Managing Partner

    Ciele a poslanie

Knowledge & Analysis LLP is a small private, independent consultancy and project management firm that provides services on a for-profit basis to the private and public sectors in the UK and other European countries. Its activities are focused on applied technology, security, aerospace, defence and space and on other activities of an international character. In addition, the firm is engaged in promoting the interests of small and micro enterprises and start-ups in Europe, and in supporting good governance.

In pursuit of its objectives, the firm may on its own behalf or on behalf of clients do one or more of the following at the EU level:

advise on policies (including research, technology, enterprise, security, external);

advise on management and governance;

support decision-making processes;

contact members and officials of EU institutions;

organise events and meetings;

prepare and communicate argumentation and position papers;

contribute to consultations.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Horizon 2020,
Copernicus,
ESDP,
Civil Protection Mechanism,
RPAS Roadmap

None to report


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

N/A

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

Reportable activities for the purposes of the register are incidental to the general professional consultancy activities of the firm.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

N/A

N/A

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999  

< 99 999 €

Relevant activities are incidental to the general professional activities of the firm, including its project management of multinational European projects related to aerospace and civil protection in Europe.

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The firm is a family-owned micro-enterprise. Its funding comes exclusively from partners' own resources and operational profits from contractual project work performed.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
IET, ICSA, PMI