Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Knowledge & Analysis LLP

Identifikačné číslo v Registri: 78520158931-49
Dátum registrácie: 07/06/2012 21:14:22

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/06/2014 14:50:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/06/2014 14:50:11

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Knowledge & Analysis LLP

K&A

Limited liability partnership

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Castle Gate, 68
NG24 1BG Newark
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 1636676966

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Klaus Becher

Managing Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Klaus Becher

Managing Partner

    Ciele a poslanie

Knowledge & Analysis LLP is a small private, independent consultancy and project management firm that provides services on a for-profit basis to the private and public sectors in the UK and other European countries. Its activities are focused on applied technology, security, defence and space and on other activities of an international character. In addition, the firm is engaged in promoting the interests of small and micro enterprises and start-ups in Europe, and in supporting good governance.

In pursuit of this activities, the firm may on its own behalf or on behalf of a client do one or more of the following at the EU level:

advise on policies (including research, technology, enterprise, security, external);

advise on management and governance;

support decision-making processes;

contact members and officials of EU institutions;

organise events and meetings;

prepare and communicate argumentation and position papers;

contribute to consultations.

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

None

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

 • n/a

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
IET, ICSA, PMI