Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Knowledge & Analysis LLP

Идентификационен номер в Регистъра: 78520158931-49
Дата на регистрация: 12-6-7 21:14:22

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-9 14:50:11
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-9 14:50:11


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Knowledge & Analysis LLP
Инициали: K&A
Правен статут: Limited liability partnership
Уебсайт:

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Klaus Becher
Длъжност: Managing Partner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Klaus Becher
Длъжност: Managing Partner

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Castle Gate  68
NG24 1BG Newark
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 1636676966
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Knowledge & Analysis LLP is a small private, independent consultancy and project management firm that provides services on a for-profit basis to the private and public sectors in the UK and other European countries. Its activities are focused on applied technology, security, defence and space and on other activities of an international character. In addition, the firm is engaged in promoting the interests of small and micro enterprises and start-ups in Europe, and in supporting good governance.

In pursuit of this activities, the firm may on its own behalf or on behalf of a client do one or more of the following at the EU level:

advise on policies (including research, technology, enterprise, security, external);

advise on management and governance;

support decision-making processes;

contact members and officials of EU institutions;

organise events and meetings;

prepare and communicate argumentation and position papers;

contribute to consultations.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


None

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Информационно общество
 • Научни изследвания и технологии
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 03/2014
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • n/a

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
IET, ICSA, PMI