Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Knowledge & Analysis LLP

Идентификационен номер в Регистъра: 78520158931-49
Дата на регистрация: 07/06/2012 21:14:22

Информацията за този субект е била последно изменена на: 04/03/2015 23:35:37
Последната годишна актуализация е извършена на: 04/03/2015 23:35:37
Следваща актуализация най-късно до: 04/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Knowledge & Analysis LLP

K&A

Limited liability partnership

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

68 Castle Gate
NG24 1BG Newark
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 1636858530

    Правно отговорно лице

Господин  Klaus Becher

Managing Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Klaus Becher

Managing Partner

    Цели и задачи

Knowledge & Analysis LLP is a small private, independent consultancy and project management firm that provides services on a for-profit basis to the private and public sectors in the UK and other European countries. Its activities are focused on applied technology, security, aerospace, defence and space and on other activities of an international character. In addition, the firm is engaged in promoting the interests of small and micro enterprises and start-ups in Europe, and in supporting good governance.

In pursuit of its objectives, the firm may on its own behalf or on behalf of clients do one or more of the following at the EU level:

advise on policies (including research, technology, enterprise, security, external);

advise on management and governance;

support decision-making processes;

contact members and officials of EU institutions;

organise events and meetings;

prepare and communicate argumentation and position papers;

contribute to consultations.

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Horizon 2020,
Copernicus,
ESDP,
Civil Protection Mechanism,
RPAS Roadmap

None to report


 

Не

Не

Не

Не

Не

N/A

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 2

2

0,5

Reportable activities for the purposes of the register are incidental to the general professional consultancy activities of the firm.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Информационно общество
 • Научни изследвания и технологии
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Хуманитарна помощ

    Членство

N/A

N/A

    Финансови данни

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

Relevant activities are incidental to the general professional activities of the firm, including its project management of multinational European projects related to aerospace and civil protection in Europe.

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

The firm is a family-owned micro-enterprise. Its funding comes exclusively from partners' own resources and operational profits from contractual project work performed.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
IET, ICSA, PMI