Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Grand Orient de France

Inschrijvingsnummer in het register 7849556666-28
Inschrijvingsdatum: 24-11-08 15:37:44

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-10-13 10:05:02
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-10-13 10:05:02


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Grand Orient de France
Acroniem: GODF
Rechtsvorm: Association Loi de 1901
Website: http://www.godf.org/

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel KELLER
Functie: Grand Maître, Président du Conseil de l'Ordre

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel Keller
Functie: Grand Maitre

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue Cadet  16
75009 PARIS
FRANKRIJK
Telefoon: (+00331) 45237447
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Le Grand Orient de France, Puissance symbolique Régulière souveraine, est la plus ancienne des Obédiences maçonniques libérales et a dogmatiques. Ordre initiatique forte de 50,000 membres répartis en près de 1200 loges en France et dans le monde, son siège est à Paris. Les membres du Grand Orient de France poursuivent un chemin initiatique propre. Le Grand Orient de France défend et promeut également les valeurs de l'humanisme dans la société, héritage de la philosophie des Lumières. Très attaché à la défense de la laïcité et des libertés publiques, le Grand Orient de France est un interlocuteur des pouvoirs publics au niveau national en France mais aussi au niveau international, en particulier auprès des institutions de l'Union européenne.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 7
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Le Grand Orient de France promeut ses valeurs humanistes auprès des pouvoirs publics. Il ne poursuit aucune activité de lobbyisme financier.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 52.000
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BULGARIJE
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • IERLAND
 • ITALIË
 • LUXEMBURG
 • POLEN
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK

 • AUSTRALIË
 • CANADA
 • CONGO
 • DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
 • ISRAËL
 • IVOORKUST
 • KAMEROEN
 • LIBANON
 • MACEDONIË, VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
 • MADAGASKAR
 • MAURITIUS
 • RUSLAND
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • TOGO
 • VERENIGDE STATEN
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CLIPSAS

Secrétariat International Maçonnique des Puissances Adogmatiques (SIMPA)

Union Maconnique Méditerranéenne

Rassemblement Maçonnique International

CIMAS (membre d'Honneur)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 10/2012
Totaalbudget: 8.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 8.000.000
- giften:
- contributies van de leden: 8.000.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
KELLER Daniel