Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Grand Orient de France

Identitātes numurs Reģistrā: 7849556666-28
Reģistrācijas datums: 08.24.11 15:37:44

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.28.10 10:05:02
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.28.10 10:05:02


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Grand Orient de France
Akronīms: GODF
Juridiskais statuss: Association Loi de 1901
Tīmekļa vietne: http://www.godf.org/

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Daniel KELLER
Amats Grand Maître, Président du Conseil de l'Ordre

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Daniel Keller
Amats Grand Maitre

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue Cadet  16
PARIS 75009
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+00331) 45237447
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Le Grand Orient de France, Puissance symbolique Régulière souveraine, est la plus ancienne des Obédiences maçonniques libérales et a dogmatiques. Ordre initiatique forte de 50,000 membres répartis en près de 1200 loges en France et dans le monde, son siège est à Paris. Les membres du Grand Orient de France poursuivent un chemin initiatique propre. Le Grand Orient de France défend et promeut également les valeurs de l'humanisme dans la société, héritage de la philosophie des Lumières. Très attaché à la défense de la laïcité et des libertés publiques, le Grand Orient de France est un interlocuteur des pouvoirs publics au niveau national en France mais aussi au niveau international, en particulier auprès des institutions de l'Union européenne.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 7
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Le Grand Orient de France promeut ses valeurs humanistes auprès des pouvoirs publics. Il ne poursuit aucune activité de lobbyisme financier.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Drošība un ārpolitika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšlietu
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 52 000
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BULGĀRIJA
 • FRANCIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • LUKSEMBURGA
 • POLIJA
 • SPĀNIJA
 • VĀCIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • AUSTRĀLIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • IZRAĒLA
 • KAMERŪNA
 • KANĀDA
 • KONGO
 • KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA
 • KOTDIVUĀRA
 • KRIEVIJAS FEDERĀCIJA
 • LIBĀNA
 • MADAGASKARA
 • MAURĪCIJA
 • SENEGĀLA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TOGO
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
CLIPSAS

Secrétariat International Maçonnique des Puissances Adogmatiques (SIMPA)

Union Maconnique Méditerranéenne

Rassemblement Maçonnique International

CIMAS (membre d'Honneur)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 10/2012
Kopējais budžets: 8 000 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 8 000 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 8 000 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
KELLER Daniel