Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Grand Orient de France

Identifikavimo numeris Registre: 7849556666-28
Registracijos data: 08.11.24 15.37.44

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.28 10.05.02
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.28 10.05.02


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Grand Orient de France
Akronimas: GODF
Teisinis statusas: Association Loi de 1901
Svetainė: http://www.godf.org/

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel KELLER
Pareigos: Grand Maître, Président du Conseil de l'Ordre

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Keller
Pareigos: Grand Maitre

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue Cadet  16
75009 PARIS
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+00331) 45237447
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Le Grand Orient de France, Puissance symbolique Régulière souveraine, est la plus ancienne des Obédiences maçonniques libérales et a dogmatiques. Ordre initiatique forte de 50,000 membres répartis en près de 1200 loges en France et dans le monde, son siège est à Paris. Les membres du Grand Orient de France poursuivent un chemin initiatique propre. Le Grand Orient de France défend et promeut également les valeurs de l'humanisme dans la société, héritage de la philosophie des Lumières. Très attaché à la défense de la laïcité et des libertés publiques, le Grand Orient de France est un interlocuteur des pouvoirs publics au niveau national en France mais aussi au niveau international, en particulier auprès des institutions de l'Union européenne.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Le Grand Orient de France promeut ses valeurs humanistes auprès des pouvoirs publics. Il ne poursuit aucune activité de lobbyisme financier.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Humanitarinė pagalba
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 52 000
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • BULGARIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • LENKIJA
 • LIUKSEMBURGAS
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA

 • AUSTRALIJA
 • DRAMBLIO KAULO KRANTAS
 • IZRAELIS
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KAMERŪNAS
 • KANADA
 • KONGAS
 • KONGAS (KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA)
 • LIBANAS
 • MADAGASKARAS
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • MAURICIJUS
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • SENEGALAS
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TOGAS
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
CLIPSAS

Secrétariat International Maçonnique des Puissances Adogmatiques (SIMPA)

Union Maconnique Méditerranéenne

Rassemblement Maçonnique International

CIMAS (membre d'Honneur)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 10/2012
Bendras biudžetas: 8 000 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 8 000 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 8 000 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
KELLER Daniel