Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Grand Orient de France

Tunnusnumber registris: 7849556666-28
Registreerimise kuupäev: 24.11.08 15:37:44

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.10.13 10:05:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28.10.13 10:05:02


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Grand Orient de France
Akronüüm: GODF
Õiguslik vorm: Association Loi de 1901
Veebisait: http://www.godf.org/

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Daniel KELLER
Ametikoht: Grand Maître, Président du Conseil de l'Ordre

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Daniel Keller
Ametikoht: Grand Maitre

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 16 rue Cadet 
75009 PARIS
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+00331) 45237447
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Le Grand Orient de France, Puissance symbolique Régulière souveraine, est la plus ancienne des Obédiences maçonniques libérales et a dogmatiques. Ordre initiatique forte de 50,000 membres répartis en près de 1200 loges en France et dans le monde, son siège est à Paris. Les membres du Grand Orient de France poursuivent un chemin initiatique propre. Le Grand Orient de France défend et promeut également les valeurs de l'humanisme dans la société, héritage de la philosophie des Lumières. Très attaché à la défense de la laïcité et des libertés publiques, le Grand Orient de France est un interlocuteur des pouvoirs publics au niveau national en France mais aussi au niveau international, en particulier auprès des institutions de l'Union européenne.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 7
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Le Grand Orient de France promeut ses valeurs humanistes auprès des pouvoirs publics. Il ne poursuit aucune activité de lobbyisme financier.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 52 000
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BULGAARIA
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • LUKSEMBURG
 • POOLA
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • ELEVANDILUURANNIK
 • ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK
 • IISRAEL
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KONGO
 • KONGO (DEMOKRAATLIK VABARIIK)
 • LIIBANON
 • MADAGASKAR
 • MAURITIUS
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TOGO
 • VENEMAA FÖDERATSIOON
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CLIPSAS

Secrétariat International Maçonnique des Puissances Adogmatiques (SIMPA)

Union Maconnique Méditerranéenne

Rassemblement Maçonnique International

CIMAS (membre d'Honneur)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 10/2012
Üldeelarve: 8 000 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 8 000 000
- annetused:
- liikmemaksud: 8 000 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
KELLER Daniel