Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

EU-CORD

Inschrijvingsnummer in het register 784759143-91
Inschrijvingsdatum: 24-6-08 13:04:09

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-5-14 9:28:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-5-14 9:28:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: EU-CORD
Acroniem: EU-CORD
Rechtsvorm: asbl
Website: http://www.eu-cord.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Ruth  Faber
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Ruth  Faber
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Joseph II  166
1000 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 2 234 38 77
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: EU-CORD is a network of European Christian relief and development organisations working together to achieve the vision of a world without poverty, where people are no longer excluded and all have a voice in shaping the future. With this in mind our goal as members of EU-CORD is, through mutual cooperation, to make a significant and recognisable contribution towards the eradication of poverty and social exclusion, and to enable the voice of poor people to be heard.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Ruth Faber 1-3-14 27-2-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


EU Humanitarian Aid and Development Aid policy and practice
EU external relations policy and practice

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Humanitaire hulp
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 22
Aantal aangesloten organisaties: 22
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • CORD (1 Ingeschrevenen)
 • Light for the World, Netherlands (1 Ingeschrevenen)
 • Eriksjhalpen (1 Ingeschrevenen)
 • International Aid Services (1 Ingeschrevenen)
 • Lakarmissionen (1 Ingeschrevenen)
 • MAF International (1 Ingeschrevenen)
 • Medair (1 Ingeschrevenen)
 • Mission East (1 Ingeschrevenen)
 • Red een Kind (1 Ingeschrevenen)
 • SEL France (1 Ingeschrevenen)
 • Stromme Foundation (1 Ingeschrevenen)
 • Tear (1 Ingeschrevenen)
 • Tearfund (1 Ingeschrevenen)
 • Tearfund Belgium (1 Ingeschrevenen)
 • The Leprosy Mission International (1 Ingeschrevenen)
 • Woord en Daad (1 Ingeschrevenen)
 • ZOA (1 Ingeschrevenen)
 • Alianza Solidaria (1 Ingeschrevenen)
 • Hungarian Baptist Aid (1 Ingeschrevenen)
 • Fida (1 Ingeschrevenen)
 • Tearfund Ireland (1 Ingeschrevenen)
 • PMU (1 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DENEMARKEN
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • NOORWEGEN
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CONCORD, VOICE, IDDC

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 170.570
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 170.570
- giften:
- contributies van de leden: 170.570
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 150000  € en < 200000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
Yes