Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

EU-CORD

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 784759143-91
Regisztráció időpontja: 2008.06.24. 13:04:09

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.05.28. 9:28:28
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.05.28. 9:28:28


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: EU-CORD
Rövidítés: EU-CORD
Jogi forma: asbl
Honlap: http://www.eu-cord.org

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Ruth  Faber
Beosztás: Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Ruth  Faber
Beosztás: Director

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Rue Joseph II  166
Bruxelles 1000
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 2 234 38 77
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: EU-CORD is a network of European Christian relief and development organisations working together to achieve the vision of a world without poverty, where people are no longer excluded and all have a voice in shaping the future. With this in mind our goal as members of EU-CORD is, through mutual cooperation, to make a significant and recognisable contribution towards the eradication of poverty and social exclusion, and to enable the voice of poor people to be heard.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Ruth Faber 2014.03.01. 2015.02.27.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


EU Humanitarian Aid and Development Aid policy and practice
EU external relations policy and practice

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Éghajlatpolitika
 • Fejlesztés
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Környezetvédelem
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 22
A szervezetbe tartozó szervezetek száma: 22
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
 • CORD (1 tag)
 • Light for the World, Netherlands (1 tag)
 • Eriksjhalpen (1 tag)
 • International Aid Services (1 tag)
 • Lakarmissionen (1 tag)
 • MAF International (1 tag)
 • Medair (1 tag)
 • Mission East (1 tag)
 • Red een Kind (1 tag)
 • SEL France (1 tag)
 • Stromme Foundation (1 tag)
 • Tear (1 tag)
 • Tearfund (1 tag)
 • Tearfund Belgium (1 tag)
 • The Leprosy Mission International (1 tag)
 • Woord en Daad (1 tag)
 • ZOA (1 tag)
 • Alianza Solidaria (1 tag)
 • Hungarian Baptist Aid (1 tag)
 • Fida (1 tag)
 • Tearfund Ireland (1 tag)
 • PMU (1 tag)
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • AUSZTRIA
 • BELGIUM
 • DÁNIA
 • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
 • FINNORSZÁG
 • FRANCIAORSZÁG
 • HOLLANDIA
 • ÍRORSZÁG
 • MAGYARORSZÁG
 • SPANYOLORSZÁG
 • SVÉDORSZÁG

 • NORVÉGIA
 • SVÁJC
Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
CONCORD, VOICE, IDDC

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 170 570
ebből állami finanszírozás:
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás: 170 570
- támogatás:
- tagdíj: 170 570
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 150000  € és < 200000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
Yes