Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

James Ramsay

Identifikacijska številka v Registru: 78464009069-43
Datum registracije: 01/07/2012 16:50:39

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 05/02/2015 20:42:43
Datum zadnje letne spremembe: 05/02/2015 20:42:43
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 05/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

James Ramsay

Independent

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Samozaposleni svetovalci

    Kontaktni podatki

Avenue Louise, 532
B1050 Brussels
BELGIJA

(+32477) 253085

    Oseba, ki je pravno odgovorna

James Ramsay

Consultant

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

James Ramsay

Consultant

    Cilji in naloge

To give profession advice on political communications to the EU institutions and explain the relevence of thier decisions to outside audiences.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Agriculture, consumer affairs, legal affairs, public health, energy, environment, business, long-term EU affairs.

Regular EU events


 

Timeshare; Package Travel

Ne

Ne

LUFPIG

Ne

I followed consumer law, agriculture, tourism, biometrics, renewable energy and telecoms in the past year.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
James Ramsay 11/09/2014 09/09/2015

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Kultura
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  01/2015

< 9.999  

< 99.999 €

 • British Sugar

 • Premier Communications Limited

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.