Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

James Ramsay

Identifikavimo numeris Registre: 78464009069-43
Registracijos data: 01/07/2012 16:50:39

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 20:42:43
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 20:42:43
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

James Ramsay

Independent

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai

    Kontaktinė informacija

Avenue Louise, 532
B1050 Brussels
BELGIJA

(+32477) 253085

    Teisiškai atsakingas asmuo

James Ramsay

Consultant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

James Ramsay

Consultant

    Tikslai ir uždaviniai

To give profession advice on political communications to the EU institutions and explain the relevence of thier decisions to outside audiences.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Agriculture, consumer affairs, legal affairs, public health, energy, environment, business, long-term EU affairs.

Regular EU events

Timeshare; Package Travel

Non

Non

LUFPIG

Non

I followed consumer law, agriculture, tourism, biometrics, renewable energy and telecoms in the past year.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
James Ramsay 11/09/2014 09/09/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  01/2015

< 9 999  

< 99 999 €

 • Premier Communications

 • Premier Communications Limited

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.