Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

James Ramsay

Identifikavimo numeris Registre: 78464009069-43
Registracijos data: 12.7.1 16.50.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.18 08.50.11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.18 08.50.11


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: James Ramsay
Akronimas:
Teisinis statusas: Independent
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Savarankiškai dirbantys konsultantai

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: James Ramsay
Pareigos: Consultant

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: James Ramsay
Pareigos: Consultant

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Louise  532
B1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32477) 253085
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: To give profession advice on political communications to the EU institutions and explain the relevence of thier decisions to outside audiences.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
James Ramsay 14.9.11 15.9.9

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


I followed consumer law, agriculture, tourism, biometrics and telecoms in the past year.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 01/2012
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
>= 450000  € ir < 500000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • Premier Communications
 • British Sugar
 • European Biometrics Forum

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.