Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

James Ramsay

Identifikační číslo v rejstříku: 78464009069-43
Datum registrace: 1.7.12 16:50:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.6.14 8:50:11
Datum poslední roční aktualizace je 18.6.14 8:50:11


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: James Ramsay
Zkratka:
Právní forma Independent
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  James Ramsay
Funkce: Consultant

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  James Ramsay
Funkce: Consultant

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Louise  532
B1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32477) 253085
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: To give profession advice on political communications to the EU institutions and explain the relevence of thier decisions to outside audiences.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
James Ramsay 11.9.14 9.9.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


I followed consumer law, agriculture, tourism, biometrics and telecoms in the past year.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Komunikace
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 01/2012
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 450000  € a < 500000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Premier Communications
 • British Sugar
 • European Biometrics Forum

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.