Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Tunnistenumero rekisterissä: 78423951746-42
Rekisteröintipäivä: 24.5.2009 12:51:58

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 26.12.2014 12:10:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.4.2014 14:03:34


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Chamber of Commerce and Industry of Serbia
Lyhenne: CCIS
Organisaation oikeudellinen muoto: non for profit association
Internet-osoite: http://www.pks.rs/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Marko ČADEŽ
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Dusanka SAMARDŽIĆ
Tehtävä organisaatiossa: Advisor to the President for EU

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Resavska  13-15
11000 Belgrade
SERBIA
Puhelinnumero: (+38111) 33 00 903
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Chamber of Commerce and Industry
Representative Office in Brussels
WTC I - Blvd. du Roi Albert II 30, Bte. 46
B - 1000 Brussels, Belgium
Tel: + 32 (2) 201 59 60
Fax: + 32 (2) 201 19 29

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Serbian Chamber of Commerce is an independent professional busi­ness association promoting interests of enterprises, entrepreneurship and other forms of organizations involved in the economic activity on the territory of the Republic of Serbia bound by common business interests. Relying on experience, accepting Anglo-Saxon type of chambers of commerce and respecting its own tradition, the Law on Chambers of Commerce regulates functioning of chambers of commerce in Serbia in the contemporary environment.

Serbian Chamber of Commerce is a national leader in rep­resenting the general interests of economy and its needs. Our aim is to encourage the creation of strong competitive climate and legislature beneficial for profitability and growth of its members, to effectuate better business conditions for the businesses in Serbia regardless of their size and activity, to open international markets for them, to improve standard and contribute to the development of the Republic.

Serbian Chamber of Commerce is the most serious partner of the Government in the creation of the modern Serbian econo­my, globally oriented and beneficial for all its citizens. Serbian Chamber of Commerce has a long standing tradition of more than 150 years.

BRUSSELS OFFICE
Established in 2004

Mission:
SUPPORT TO THE SERBIAN BUSINESS ENTITIES IN THEIR PREPARATION FOR THE INTEGRATION IN THE EU SINGLE MARKET

Some of our activities and achievements:
Informing on EU policy and legislation
Networking and interest representation with EU institutions
Organization of visits to Brussels
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- representing interest of Serbian economic milieus towards EU institutions & international organizations;
- support businesses (SMEs in the first line) in their efforts and activities undertaken on the Serbian market and the EU market;
- promotion of Serbia, Serbian economy, products, brands and companies;
- accession negotiations EU-Serbia

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Serbian Chamber of Commerce implements multilateral co­operation through its membership in different international chamber associations (ICC, Eurochambres, ABC, ASCAME), regional initiatives (CEI/CECCI, BSEC, Danube Initiative) and by following the work of World Trade Organization (WTO).


Besides Eurochambres and its networks, SCC and its Brussels Office are actively taking part in the Network of Interest Representation Offices from new Member States and Candidate Countries (NIROC)and Knowledge Economy Network (KEN) networks.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 110 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 20 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.