Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 78140668094-31
Regisztráció időpontja: 2012.02.17. 12:42:02

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.01.21. 10:29:08
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.01.21. 10:29:08


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Rövidítés: FIAB
Jogi forma: ENTIDAD SIN FINES LUCRATIVOS
Honlap: http://www.fiab.es

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: HORACIO GONZALEZ ALEMAN
Beosztás: DIRECTOR GENERAL

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: SANDRA ANGUIANO GARCIA
Beosztás: DIRECTORA DEPARTAMENTO COMPETITIVIDAD

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: VELAZQUEZ  64
MADRID 28001
SPANYOLORSZÁG
Telefonszám: (+34) 914117211
Faxszám: (+34) 914117344
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: BONPHIL
14, Avenue de la Joyense Entrée Bt, 7
1040 Bruselas

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Representación, a través de un unico organismo y una sola voz, a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestro pais. Engloba 49 asociaciones sectoriales que representan el 90% del volumen de negocio del sector. Su actividad se centra en informar al sector de las novedades que pueden afectar a su funcionamiento y representar sus intereses ante las diferentes administraciones y organos de decisión, tanto en el ámbito nacional como a nivel europeo e institucional.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 7
Kiegészítő információk: Departamento de Derecho Alimentario y Nutrición, Departamento Tecnico MedioAmbiente, Departamento de Asuntos Economicos e internacionalización, Departamento de Innovación y Tecnologia, Departamento de Competitividad, Departamento Administrativo-Financiero y Departamento de Comunicación.

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Consulta Pública CE sobre Futuro PAC después de 2013.
Consulta Pública CE sobre Politica Promoción agroalimentaria europea.
Consulta Publica CE sobre Financiación de la investigación europea
Proyecto CE sobre SDDR-Sistema deposito, calidad agroalimentaria.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Egészségügy
 • Éghajlatpolitika
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Halászat és akvakultúra
 • Információs társadalom
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Oktatás
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
FoodDrinkEurope- Confederación europea de industrias de alimentación y bebidas.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2011 - 12/2011
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 300000  € és < 350000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
SI