Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

World Apple and Pear Association

Id-nummer i registret: 78070741455-29
Registreringsdag: 2009-03-31 15:29:28

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-07 14:20:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-07 14:20:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: World Apple and Pear Association
Förkortning: WAPA
Associationsform (rättslig ställning): factual association linked to Freshfel AISBL
Webbplats: http://www.wapa-association.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Philippe Binard
Befattning: General Delegate

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Philippe Binard
Befattning: General Delegate

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Trèves  49-51
Box: 8
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27771580
Fax: (+32) 27771581
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: WAPA is an industry body established in 2001 to provide a global forum for representatives of apple and pear producing countries. The Association harnesses the collective strength of all members' inputs to foster and enhance business opportunities for the collective benefit of both sectors. This collective will is essential to help maintain the exclusive position of apple and pears in the minds of consumers and to increase the strength of apple and pear producers on the global political agenda.

Through concerted efforts by its members WAPA aims to:

provide a forum to discuss issues affecting apple and pear producing countries;
foster and enhance producing countries' business activities;
disseminate market information and thus enlarge producing countries' knowledge base;
match apple and pear supply and demand, whilst pushing for a fair return for producers;
nurture and elaborate any in initiative of benefit to producing countries and to which members subscribe; and
liaise with traders, retailers and consumer to highlight the importance of producers in the supply chain.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Since WAPA is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.