Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

World Apple and Pear Association

Id-nummer i registret: 78070741455-29
Registreringsdag: 31/03/2009 15:29:28

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 08:27:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 08:27:14
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

World Apple and Pear Association

WAPA

factual association linked to Freshfel AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue de Trèves, 49-51
Box: 8
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 27771580

    Juridiskt ansvarig

Philippe Binard

General Delegate

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Philippe Binard

General Delegate

    Mål och uppdrag

WAPA is an industry body established in 2001 to provide a global forum for representatives of apple and pear producing countries. The Association harnesses the collective strength of all members' inputs to foster and enhance business opportunities for the collective benefit of both sectors. This collective will is essential to help maintain the exclusive position of apple and pears in the minds of consumers and to increase the strength of apple and pear producers on the global political agenda.

Through concerted efforts by its members WAPA aims to:

provide a forum to discuss issues affecting apple and pear producing countries;
foster and enhance producing countries' business activities;
disseminate market information and thus enlarge producing countries' knowledge base;
match apple and pear supply and demand, whilst pushing for a fair return for producers;
nurture and elaborate any in initiative of benefit to producing countries and to which members subscribe; and
liaise with traders, retailers and consumer to highlight the importance of producers in the supply chain.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik
  • Handel
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Konkurrens
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Since WAPA is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.