Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

World Apple and Pear Association

Identifikačné číslo v Registri: 78070741455-29
Dátum registrácie: 31.3.2009 15:29:28

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.3.2014 14:20:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.3.2014 14:20:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: World Apple and Pear Association
Skratka: WAPA
Právna forma: factual association linked to Freshfel AISBL
Internetová stránka: http://www.wapa-association.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Philippe Binard
Funkcia: General Delegate

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Philippe Binard
Funkcia: General Delegate

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Trèves  49-51
P. O. BOX: 8
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27771580
Fax: (+32) 27771581
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: WAPA is an industry body established in 2001 to provide a global forum for representatives of apple and pear producing countries. The Association harnesses the collective strength of all members' inputs to foster and enhance business opportunities for the collective benefit of both sectors. This collective will is essential to help maintain the exclusive position of apple and pears in the minds of consumers and to increase the strength of apple and pear producers on the global political agenda.

Through concerted efforts by its members WAPA aims to:

provide a forum to discuss issues affecting apple and pear producing countries;
foster and enhance producing countries' business activities;
disseminate market information and thus enlarge producing countries' knowledge base;
match apple and pear supply and demand, whilst pushing for a fair return for producers;
nurture and elaborate any in initiative of benefit to producing countries and to which members subscribe; and
liaise with traders, retailers and consumer to highlight the importance of producers in the supply chain.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Since WAPA is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.