Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

World Apple and Pear Association

Tunnistenumero rekisterissä: 78070741455-29
Rekisteröintipäivä: 31.3.2009 15:29:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.3.2014 14:20:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.3.2014 14:20:26


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: World Apple and Pear Association
Lyhenne: WAPA
Organisaation oikeudellinen muoto: factual association linked to Freshfel AISBL
Internet-osoite: http://www.wapa-association.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Philippe Binard
Tehtävä organisaatiossa: General Delegate

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Philippe Binard
Tehtävä organisaatiossa: General Delegate

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de Trèves  49-51
Postilokero: 8
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 27771580
Faksinumero: (+32) 27771581
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: WAPA is an industry body established in 2001 to provide a global forum for representatives of apple and pear producing countries. The Association harnesses the collective strength of all members' inputs to foster and enhance business opportunities for the collective benefit of both sectors. This collective will is essential to help maintain the exclusive position of apple and pears in the minds of consumers and to increase the strength of apple and pear producers on the global political agenda.

Through concerted efforts by its members WAPA aims to:

provide a forum to discuss issues affecting apple and pear producing countries;
foster and enhance producing countries' business activities;
disseminate market information and thus enlarge producing countries' knowledge base;
match apple and pear supply and demand, whilst pushing for a fair return for producers;
nurture and elaborate any in initiative of benefit to producing countries and to which members subscribe; and
liaise with traders, retailers and consumer to highlight the importance of producers in the supply chain.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Since WAPA is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.