Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Digital Interoperability Forum

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 77946677931-57
Data rejestracji: 01/02/2012 16:31:10

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 17:06:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 17:06:24
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Digital Interoperability Forum

DIF

informal association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

18 Sir Christopher Court
Hythe
SO45 6JR Southampton
WIELKA BRYTANIA

(+44) 2380845504

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Sheila Cassells

Executive Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Sheila Cassells

Executive Director

    Cele i zakres obowiązków

Informing and influencing debate, legislation and regulation affecting the technologies used in the media and communications industries, particularly the sectors involved in distributing paid-for content. Advocating market-led solutions which facilitate innovation and are investment-friendly.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Digital agenda, single market, energy efficiency

ad hoc roundtable discussions and events


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Digital Agenda, eco-design, accessibility, standardisation, data protection/privacy by design, interoperability, digital piracy,copyright, ICT

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1  

1

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

DVB

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

50 000 €–99 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

based on annual membership fees

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.