Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Natuurmonumenten

Numărul de identificare din Registru: 77926494338-54
Data înscrierii: 12.10.2010 10:08:54

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 03.10.2013 17:10:31
Data ultimei actualizări anuale: 03.10.2013 17:10:31


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Natuurmonumenten
Acronim: NM
Statut juridic: vereniging english: association
Site internet: http://www.natuurmonumenten.nl

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Marc Van den Tweel
Funcţie: General director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Patrick Nuvelstijn
Funcţie: Coordinator European and International Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Noordereinde  60
Cutia poştală: 9955
1243ZS 's-Graveland
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+0031) 356559933
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 1. To preserve and manage important natural sites
2. To preserve and manage the cultural heratige if they are present in the sites mentioned under point 1.
3. To further the preservation and restoration of nature and biodiversity in general.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Natura 2000
Habitats directive
Birds directive
Life+
Waterframe directive
Common agricultural policy

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 732.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Environmental Bureau
Eurosite
Europarc
IUCN
IUVN-NL

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 117.300.000
din care finanţare publică: 43.700.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 43.700.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 73.600.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 31.800.000
income management sites : 11.400.000
various : 1.800.000
action third parties&investments : 28.600.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

see annual report on website www.natuurmonumenten.nl page 63

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.