Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 77924021415-75
Registracijos data: 09.3.24 15.10.55

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.25 17.24.50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.25 17.24.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.
Akronimas: BFW
Teisinis statusas: Eingetragener Verein
Svetainė: http://www.bfw-bund.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Christian Bruch
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Andreas Beulich
Pareigos: Leiter des Brüsseler Büros

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kurfürstendamm  57
10707 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+0049) 030 327810
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Büro Brüssel
3, Rue du Luxembourg
1000 Brüssel
Tel. 02 550 16 18
Fax: 02 503 56 07

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der BFW ist ein Spitzenverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit rd. 1.600 Mitgliedern und verbundene Unternehmen, die in Deutschland ca. 3.2 Mio. Wohnungen und Gewerbeeinheiten mit ca. 10,4 Mio. Quadratmetern verwalten. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren darüber hinaus eine durchschnittliche Bauproduktion von ca. 70.000 Wohneinheiten pro Jahr sowie im Gewerbebereich ein Investitionsvolumen von rund sieben Milliarden Euro jährlich.

Zahlreiche Gesetzesvorhaben im Bereich der deutschen Immobilien- und Wohnungswirtschaft werden durch EU-Recht vorgegeben, sodass der BFW seit Januar 2008 mit einem Büro in Brüssel vertreten ist.
Das gilt insbesondere für die Energie- und Klimapolitik, Struktur- und Wirtschaftspolitik, Antidiskriminierung etc.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energie: Enerieeffizienz, Erneuerbare Energien, Ökodesign, Smart Metering

Umwelt: Nachhaltiges Bauen, Umweltzeichen, Kennzeichnung,

Wirtschaft: Wohnen im Alter, Bauprodukte, Ausschreibung, Beihilfen, Finanzierung

Regionalpolitik: Strukturfonds

Soziales: Antidiskriminierung

Finanzierungsinstrumente

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland
Kontakt:
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.
Kurfürstendamm 57 / D-10707 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 32781-0 / Fax: -2 99


FIEC(European Construction Industry Federation)
Av. Louise 225
B-1050 Bruxelles
T: +32-2-514.55.35
F: +32-2-511.02.76
mailto:info@fiec.eu
www.fiec.eu

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.