Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 77924021415-75
Registracijos data: 24/03/2009 15:10:55

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 25/02/2015 09:28:15
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 25/02/2015 09:28:15
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 25/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.

BFW

association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kurfürstendamm 57
10707 Berlin
VOKIETIJA

(+0049)030 327810

Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIJA

(+32)25501618

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christian Bruch

Geschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Andreas Beulich

Leiter des Brüsseler Büros

    Tikslai ir uždaviniai

Der BFW ist ein Spitzenverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit rd. 1.600 Mitgliedern und verbundene Unternehmen, die in Deutschland ca. 3.2 Mio. Wohnungen und Gewerbeeinheiten mit ca. 10,4 Mio. Quadratmetern verwalten. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren darüber hinaus eine durchschnittliche Bauproduktion von ca. 70.000 Wohneinheiten pro Jahr sowie im Gewerbebereich ein Investitionsvolumen von rund sieben Milliarden Euro jährlich.

Zahlreiche Gesetzesvorhaben im Bereich der deutschen Immobilien- und Wohnungswirtschaft werden durch EU-Recht vorgegeben, sodass der BFW seit Januar 2008 mit einem Büro in Brüssel vertreten ist.
Das gilt insbesondere für die Energie- und Klimapolitik, Struktur- und Wirtschaftspolitik, Antidiskriminierung etc.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Energy Efficiency
Energy Union


 

Non

Non

Non

Urban Intergroup

Non

Energie: Enerieeffizienz, Erneuerbare Energien, Ökodesign, Smart Metering

Umwelt: Nachhaltiges Bauen, Umweltzeichen, Kennzeichnung,

Wirtschaft: Wohnen im Alter, Bauprodukte, Ausschreibung, Beihilfen, Finanzierung

Regionalpolitik: Strukturfonds

Soziales: Antidiskriminierung

Finanzierungsinstrumente

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Įmonės

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland
Kontakt:
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.
Kurfürstendamm 57 / D-10707 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 32781-0 / Fax: -2 99

FIEC(European Construction Industry Federation)
Av. Louise 225
B-1050 Bruxelles
T: +32-2-514.55.35
F: +32-2-511.02.76
mailto:info@fiec.eu
www.fiec.eu

UEPC(European Union of Developers and House Builders)
B-1000 Brussels
Rue de la Violette 43
Telephone: +32(0)2 511 99 00
info@uepc.org
www.uepc.org

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.