Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

European Quadricycle League

Identifikationsnummer i registret: 77903441267-16
Registreringsdato: 27-02-09 18:26:28

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 12-03-14 10:44:17
Seneste årlige opdatering 12-03-14 10:44:17


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: European Quadricycle League
Forkortelse: EQUAL
Retlig form: Association
Websted: http://equal-mobility.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Alain Jung
Stilling: General Secretary

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: alain Jung
Stilling: secrétaire général

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue de Miromesnil  17
75008 Paris
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 0156885210
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Office in Brussels:
c/o Arcturus Group
rue Guimard 15
1040 Brussels

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: L’objet de l’association est d’assurer la promotion et la défense des intérêts de ses membres, constructeurs de quadricycles.
D’une manière générale, l’association déterminera et conduira des actions d’intérêt collectif auprès des différents interlocuteurs institutionnels, industriels, économiques, financiers, techniques, sociaux et médiatiques intervenant sur la thématique des quadricycles.
L’association constitue à l’égard des organismes professionnels et des pouvoirs publics, l’instance représentative de son secteur d’activité.
L’association participe à la promotion et la défense des quadricycles notamment :
• En assumant la maîtrise d’ouvrage d’expositions internationales
• En fédérant, autant que de besoin, la participation des membres de l’association aux expositions et démonstrations organisées sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne
Ces missions peuvent être réalisées directement ou indirectement à travers des associations ou des sociétés existantes ou à créer.
L’association peut adhérer à tout groupement ou association contribuant à la réalisation de son objet.
Elle n’a aucune action politique, philosophique ou confessionnelle.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


- participation aux réunions du MCWG

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Miljø
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Equal is a member of the ACEM (Association des construcrteurs européens de motocycles)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Alain Jung