Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

ABB Europe

Id-nummer i registret: 7790041608-14
Registreringsdag: 2008-11-04 15:38:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-13 09:51:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-11 11:47:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: ABB Europe
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SA
Webbplats: http://www.abb.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ulrich Spiesshofer
Befattning: Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Folker Franz
Befattning: Head of EU Representation

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue Guimard  15
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 5054151
Fax: (+322) 5054160
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance while lowering environmental impact.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Folker FRANZ 2014-01-16 2015-01-13
Lucia Hricova 2014-01-16 2015-01-13

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energy Policy, Renewable Energy Sources, TEN-Es, Environment Policy, Climate Action, Research and Development, Regional Policy, Development Aid and Trade Policy, Internal Market, Enterprise Policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments (CAPIEL), European Committee for standardisation (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC), Desertec Industrial Initiative (Dii), European Association for Storage of Energy (EASE), European Energy Forum (EEF), European Electrical Insulation Manufacturers (EEIM), European Policy Center (EPC), European Powerplant Suppliers Association (EPPSA), European Rail Forum (ERF), European Roundtable of Industrialists (ERT), European Telecommunication Standards Institute (ETSI), European Engineering Industries Association (Eunited), Union of the Electricity Industry in Europe (EURELECTRIC), European Robotics Technology Platform (EUROP), European Wind Energy Association (EWEA), Friends of the Supergrid (FoSG), International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for standardization (ISO), Organisation of the European Aluminium Recycling Industry (OEA), Orgalime, European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry (T&D Europe), Association of the European Rail Industry (UNIFE),

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.