Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

ABB

Identifikacijska številka v Registru: 7790041608-14
Datum registracije: 04/11/2008 15:38:19

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/04/2015 17:06:00
Datum zadnje letne spremembe: 24/04/2015 09:39:39
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 24/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

ABB

Corporation

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Rue Guimard, 15
1040 Brussels
BELGIJA

(+322) 5054151

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Ulrich Spiesshofer

Chief Executive Officer

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Folker Franz

Head of EU Representation

    Cilji in naloge

ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their performance while lowering environmental impact. In line with ABB’s slogan “Power and Productivity for a better World”, our products, systems, solutions and services are designed to boost our customers’ productivity while lowering environmental impact.ABB was formed in 1988 throug a merger of Swedish ASEA (created in 1883) and Swiss Brown, Boveri & Cie or BBC (created in 1891). Today ABB operates in approximately 100 countries and employs 145,000 people globally of which more than 60,000 people in Europe. In 2014 ABB generated a turnover of 36,9 billion Euros and net income of 2,4 billion Euros. http://new.abb.com/media/group-reports

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Main EU initiatives, policy and legislative files followed by ABB in 2014:

EU Climate and Energy Strategy 2030; European Energy Security Strategy; Power Interconnection Targets; Energy Efficiency Directive and Targets; Renewable Energy Policies; State Aid Guidelines for Environmental Protection and Energy; EU Smart Grid Initiatives; Connecting Europe Facility and Projects of Common European Interest; Ecodesign Regulations in particular concerning Motors and Power Transformers; Ten-Year-Network-Development-Plan; EU Network Codes for Electricity; Deployment of Alternative Fuels Infrastructure Directive; Regulation on Fluorinated Greenhouse Gases; REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
Directive on Network and Information Security; EU Radio Spectrum Policy; Advanced Manufacturing Initiatives; Regulation on Surveillance of Products; 4th Railway Package
Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership; Conflict Minerals Regulation; Environmental Goods Agreement, Anti-Dumping Investigation on Grain-Oriented Electrical Steel

2013: report by the Economist Intelligence Unit sponsored by ABB: “Intelligent manufacturing: Targeting better energy efficiency”
http://abblibrary.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/
a30ca06a25eee52bc1257bf000319c43/$file/EE_EIU_2013%20v2.pdf

2011: Economist intelligence Unit/Enerdata – “Trends in global energy efficiency 2011 – an analysis of industry and utilities” http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/publications/2011-trends-in-global-energy-efficiency.pdf


 

Ne

Ne

X01211 Comité consultative pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail
E02920 Network and information Security (NIS) Platform, DG Connect

EEF - European Energy Forum, ERF - European Rail Forum

EEF - European Energy Forum, ERF - European Rail Forum

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 2   25%: 1

3

2,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Lucia HRICOVA 13/12/2014 11/12/2015
Folker FRANZ 13/12/2014 11/12/2015

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

not applicable

Direct and indirect memberships in 2014: T&D Europe - European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry, BDI- Bundesverband der Deutschen Industrie e.V ( Deutscher EU-Wirtschaftskreis) (The German business Association), EWEA - European Wind Energy Association, Friends of the Supergrid (FoSG), EPPSA - European Powerplant Suppliers Association, EASE – European Association for Storage of Energy, SEMI Europe, UNIFE - Association of the European Rail Industry, UNIFE - Association of the European Rail Industry, ERT – European Roundtable of Industrialists, Orgalime – European Engineering Industries Association, FERMA - Federation of European Risk Management Associations, euRobotics aisbl, CEMEP – European manufacturers of electrical machines and power electronics equipment and systems, CAPIEL - European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments, EUGINE - European Engine Power Plant Association (European Association of Internal Combustion (IC) Engine Driven Power Generation), Ocean Energy Europe, EUnited Robotics – The European Robotics Association as a sector federation of EUnited - European Engineering Industries Association, RECHARGE, EAA – European Aluminium Association, AVERE – Electric Road Vehicle Association, AMISA 2, EPC – European Policy Center, EEF - European Energy Forum, ERF – European Rail Forum, Smart Grids European Technology Platform, TP Wind (The European Technology Platform for Wind Energy), Eurelectric – Union of the Electricity Industry in Europe, DII – Desertec Industrial Initiative

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

599.080 €

0 €

not applicable

1.590.297 €

Horizon 2020, FP7 ENERGY, FP7 ICT, FP7 JTI, FP7 TRANSPORT,FP7 PEOPLE, TEN-T

The "estimated costs attributable to activities covered by the Register" figure includes EU public affairs activities budget and consultancy fees in 2014.

ABB direct membership fees in EU trade federations and associations in 2014 amounted to 281,661.45 EUR. This figure excludes indirect membership fees paid through national trade federations and associations.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
ABB subscribes to the following Code of Conduct