Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ABB

Identifikačné číslo v Registri: 7790041608-14
Dátum registrácie: 04/11/2008 15:38:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 17:06:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/04/2015 09:39:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ABB

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue Guimard, 15
1040 Brussels
BELGICKO

(+322) 5054151

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ulrich Spiesshofer

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Folker Franz

Head of EU Representation

    Ciele a poslanie

ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their performance while lowering environmental impact. In line with ABB’s slogan “Power and Productivity for a better World”, our products, systems, solutions and services are designed to boost our customers’ productivity while lowering environmental impact.ABB was formed in 1988 throug a merger of Swedish ASEA (created in 1883) and Swiss Brown, Boveri & Cie or BBC (created in 1891). Today ABB operates in approximately 100 countries and employs 145,000 people globally of which more than 60,000 people in Europe. In 2014 ABB generated a turnover of 36,9 billion Euros and net income of 2,4 billion Euros. http://new.abb.com/media/group-reports

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Main EU initiatives, policy and legislative files followed by ABB in 2014:

EU Climate and Energy Strategy 2030; European Energy Security Strategy; Power Interconnection Targets; Energy Efficiency Directive and Targets; Renewable Energy Policies; State Aid Guidelines for Environmental Protection and Energy; EU Smart Grid Initiatives; Connecting Europe Facility and Projects of Common European Interest; Ecodesign Regulations in particular concerning Motors and Power Transformers; Ten-Year-Network-Development-Plan; EU Network Codes for Electricity; Deployment of Alternative Fuels Infrastructure Directive; Regulation on Fluorinated Greenhouse Gases; REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
Directive on Network and Information Security; EU Radio Spectrum Policy; Advanced Manufacturing Initiatives; Regulation on Surveillance of Products; 4th Railway Package
Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership; Conflict Minerals Regulation; Environmental Goods Agreement, Anti-Dumping Investigation on Grain-Oriented Electrical Steel

2013: report by the Economist Intelligence Unit sponsored by ABB: “Intelligent manufacturing: Targeting better energy efficiency”
http://abblibrary.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/
a30ca06a25eee52bc1257bf000319c43/$file/EE_EIU_2013%20v2.pdf

2011: Economist intelligence Unit/Enerdata – “Trends in global energy efficiency 2011 – an analysis of industry and utilities” http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/publications/2011-trends-in-global-energy-efficiency.pdf


 

Nie

Nie

X01211 Comité consultative pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail
E02920 Network and information Security (NIS) Platform, DG Connect

EEF - European Energy Forum, ERF - European Rail Forum

EEF - European Energy Forum, ERF - European Rail Forum

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2   25%: 1

3

2,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Lucia HRICOVA 13/12/2014 11/12/2015
Folker FRANZ 13/12/2014 11/12/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

not applicable

Direct and indirect memberships in 2014: T&D Europe - European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry, BDI- Bundesverband der Deutschen Industrie e.V ( Deutscher EU-Wirtschaftskreis) (The German business Association), EWEA - European Wind Energy Association, Friends of the Supergrid (FoSG), EPPSA - European Powerplant Suppliers Association, EASE – European Association for Storage of Energy, SEMI Europe, UNIFE - Association of the European Rail Industry, UNIFE - Association of the European Rail Industry, ERT – European Roundtable of Industrialists, Orgalime – European Engineering Industries Association, FERMA - Federation of European Risk Management Associations, euRobotics aisbl, CEMEP – European manufacturers of electrical machines and power electronics equipment and systems, CAPIEL - European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments, EUGINE - European Engine Power Plant Association (European Association of Internal Combustion (IC) Engine Driven Power Generation), Ocean Energy Europe, EUnited Robotics – The European Robotics Association as a sector federation of EUnited - European Engineering Industries Association, RECHARGE, EAA – European Aluminium Association, AVERE – Electric Road Vehicle Association, AMISA 2, EPC – European Policy Center, EEF - European Energy Forum, ERF – European Rail Forum, Smart Grids European Technology Platform, TP Wind (The European Technology Platform for Wind Energy), Eurelectric – Union of the Electricity Industry in Europe, DII – Desertec Industrial Initiative

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

599 080 €

0 €

not applicable

1 590 297 €

Horizon 2020, FP7 ENERGY, FP7 ICT, FP7 JTI, FP7 TRANSPORT,FP7 PEOPLE, TEN-T

The "estimated costs attributable to activities covered by the Register" figure includes EU public affairs activities budget and consultancy fees in 2014.

ABB direct membership fees in EU trade federations and associations in 2014 amounted to 281,661.45 EUR. This figure excludes indirect membership fees paid through national trade federations and associations.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
ABB subscribes to the following Code of Conduct