Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ABB Europe

Identifikačné číslo v Registri: 7790041608-14
Dátum registrácie: 4.11.2008 15:38:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 9:51:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.10.2013 11:47:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ABB Europe
Skratka:
Právna forma: SA
Internetová stránka: http://www.abb.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ulrich Spiesshofer
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Folker Franz
Funkcia: Head of EU Representation

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Guimard  15
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 5054151
Fax: (+322) 5054160
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance while lowering environmental impact.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Folker FRANZ 16.1.2014 13.1.2015
Lucia Hricova 16.1.2014 13.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Energy Policy, Renewable Energy Sources, TEN-Es, Environment Policy, Climate Action, Research and Development, Regional Policy, Development Aid and Trade Policy, Internal Market, Enterprise Policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments (CAPIEL), European Committee for standardisation (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC), Desertec Industrial Initiative (Dii), European Association for Storage of Energy (EASE), European Energy Forum (EEF), European Electrical Insulation Manufacturers (EEIM), European Policy Center (EPC), European Powerplant Suppliers Association (EPPSA), European Rail Forum (ERF), European Roundtable of Industrialists (ERT), European Telecommunication Standards Institute (ETSI), European Engineering Industries Association (Eunited), Union of the Electricity Industry in Europe (EURELECTRIC), European Robotics Technology Platform (EUROP), European Wind Energy Association (EWEA), Friends of the Supergrid (FoSG), International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for standardization (ISO), Organisation of the European Aluminium Recycling Industry (OEA), Orgalime, European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry (T&D Europe), Association of the European Rail Industry (UNIFE),

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.