Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ABB

Identifikačné číslo v Registri: 7790041608-14
Dátum registrácie: 04/11/2008 15:38:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 25/08/2016 17:21:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/02/2016 18:00:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 28/02/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ABB

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue Guimard, 15
1040 Brussels
BELGICKO

(+322)5054151

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ulrich Spiesshofer

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Folker Franz

Head of EU Representation

    Ciele a poslanie

ABB (www.abb.com) is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their performance while lowering environmental impact. In line with ABB’s slogan “Power and Productivity for a better World”, our products, systems, solutions and services are designed to boost our customers’ productivity while lowering environmental impact. ABB was formed in 1988 through a merger of Swedish ASEA (created in 1883) and Swiss Brown, Boveri & Cie or BBC (created in 1891). Today ABB operates in approximately 100 countries and employs 135,000 people globally of which more than 60,000 people in Europe. In 2015 ABB generated a turnover of 35.5 billion USD and a net income of 1.9 billion USD. http://new.abb.com/media/group-reports

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Main EU initiatives, policy and legislative files followed by ABB in 2015:

EU Climate and Energy Strategy 2030; European Energy Security Strategy; Power Interconnection Targets; Energy Efficiency Directive and Targets; Renewable Energy Policies; State Aid Guidelines for Environmental Protection and Energy; EU Smart Grid Initiatives; Connecting Europe Facility and Projects of Common European Interest; Ecodesign Regulations in particular concerning Motors and Power Transformers; Ten-Year-Network-Development-Plan; EU Network Codes for Electricity; Deployment of Alternative Fuels Infrastructure Directive; Regulation on Fluorinated Greenhouse Gases; REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Directive on Network and Information Security; EU Radio Spectrum Policy; Advanced Manufacturing Initiatives; Regulation on Surveillance of Products; 4th Railway Package, Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership; Conflict Minerals Regulation; Environmental Goods Agreement, Anti-Dumping Investigation on Grain-Oriented Electrical Steel

2015: ABB Report “Energy efficiency: the fast track to a sustainable energy future”

http://new.abb.com/docs/default-source/better-world/abb-energy-efficiency-paper.pdf?sfvrsn=2


 

Nie

Nie

X01211 Comité consultative pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail
E02920 Network and information Security (NIS) Platform, DG Connect

Nie

EEF - European Energy Forum, ERF - European Rail Forum, EFM (European Forum for Manufacturing)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Florian Chapalain 05/09/2016 30/08/2017
Folker FRANZ 09/12/2016 08/12/2017
Nicholas Goedeking 16/03/2016 10/03/2017

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Šport
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

not applicable

T&D Europe (The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry), Wind Europe (European Wind Energy Association), Friends of the Supergrid (FoSG), SolarPower Europe, SEMI Europe (semiconductors) , UNIFE (Association of the European Rail Industry), UITP (International Association of Public Transport), Electromobility Platform (set up by T&E), AVERE (Electric Road Vehicle Association), Orgalime (European Engineering Industries Association), Anhydrides Joint Industry Taskforce (AJIT), CEMEP (European manufacturers of electrical machines and power electronics equipment and systems), CAPIEL (European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Control gear equipments), CECAPI (European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers), EUGINE (European Engine Power Plant Association (European Association of Internal Combustion (IC) Engine Driven Power Generation), Ocean Energy Europe, euRobotics, EUnited (European Engineering Industries Association), European Aluminium, EVI-GTI (European Virtual Institute for Gas Turbine Instrumentation), ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion), AMISA2, BDI Wirtschaftskreis (Wirtschafskreis des Bundesverbands des Deutschen Industrie e.V.), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation), ETSI (European Telecommunication Standards Institute), EUnited Robotics (The European Robotics Association), Smart Grids European Technology Platform, EPC (European Policy Center), EFM (European Forum for Manufacturing), EEF (European Energy Forum), ERF (European Rail Forum), natural membership: ERT (European Roundtable of Industrialists)

    Finančné údaje

01/2015  -  12/2015

>= 500 000 € a < 599 999 €

0 €

not applicable

1 971 134 €

Horizon 2020, FP7 ENERGY, FP7 ICT, FP7 JTI, FP7 TRANSPORT,FP7 PEOPLE, TEN-T

The "estimated costs attributable to activities covered by the Register" figure includes EU public affairs activities budget and consultancy fees in 2015. ABB direct membership fees in EU trade federations and associations in 2015 amounted to 282,781.05 EUR. This figure excludes indirect membership fees paid through national trade federations and associations.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
ABB subscribes to the following Code of Conduct